Kết quả thi lớp CNCBK43, Ngày: 20/09/2020

                      Trường Đại học Cần Thơ                   Kết quả thi lớp CNCBK43
               Trung tâm Điện tử &Tin học               Hội đồng thi: Khu II - Trường Đại học Cần Thơ - Ngày: 20/09/2020

STT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Đ. LT

Đ. TH

Đ. TB

Xếp loại

1

26

Lưu Quốc Bảo

06-10-2000

Cần Thơ

4.20

5.00

4.60

Kh. đạt

2

37

Nguyễn Thị Mỹ Chi

19-11-2000

Hậu Giang

5.40

5.00

5.20

Trung bình

3

76

Phùng Quân Đạt

25-04-1999

Vĩnh Long

6.80

8.60

7.70

Khá

4

85

Nguyễn Trường Giang

16-01-2000

Vĩnh Long

7.20

7.80

7.50

Khá

5

88

Lê Thị Cẩm Hà

22-08-1999

An Giang

6.00

8.70

7.35

Khá

6

94

Nguyễn Thị Tú Hảo

22-12-2000

Cần Thơ

7.20

5.00

6.10

Trung bình

7

95

Lê Thị Mỹ Hạnh

06-11-2000

Trà Vinh

5.40

6.40

5.90

Trung bình

8

100

Dương Nguyễn Ngọc Hân

12-09-2000

Sóc Trăng

7.20

6.60

6.90

Trung bình

9

196

Nguyễn Thị Kim Loan

03-08-2000

An Giang

6.80

3.30

5.05

Kh. đạt

10

200

Trần Thị Kim Luyến

30-04-2001

Cần Thơ

6.00

8.30

7.15

Khá

11

211

Dương Văn Miền

10-02-2000

Sóc Trăng

6.80

7.50

7.15

Khá

12

268

Đặng Bùi Phương Nguyên

22-10-2002

Cần Thơ

7.80

9.80

8.80

Giỏi

13

301

Trần Bảo Nhi

19-12-2000

Sóc Trăng

8.60

9.60

9.10

Giỏi

14

320

Nguyễn Trần Thanh Như

23-11-2000

Cần Thơ

6.00

5.00

5.50

Trung bình

15

329

Nguyễn Yến Phi

16-03-2000

Cần Thơ

5.60

3.50

4.55

Kh. đạt

16

361

Lê Thị Thùy Quyên

19-11-2000

Cần Thơ

6.60

8.20

7.40

Khá

17

362

Lưu Thị Hàn Quyên

02-09-2001

Cà Mau

7.60

8.60

8.10

Giỏi

18

373

Nguyễn Trúc Quỳnh

31-08-2000

Sóc Trăng

7.40

5.60

6.50

Trung bình

19

407

Thái Thu Thảo

29-09-2001

Hậu Giang

5.80

5.20

5.50

Trung bình

20

427

Trần Thị Kim Thơ

09-04-2001

Cần Thơ

5.40

6.20

5.80

Trung bình

21

436

Phan Ngọc Đoan Thục

14-02-2001

Đồng Tháp

6.20

7.80

7.00

Khá

22

450

Nguyễn Thị Anh Thư

17-05-2001

Cần Thơ

6.00

6.10

6.05

Trung bình

23

453

Nguyễn Thị Minh Thư

12-07-2000

Cần Thơ

6.00

5.60

5.80

Trung bình

24

454

Phương Ái Thư

17-11-2002

Cần Thơ

7.40

9.70

8.55

Giỏi

25

455

Quách Anh Thư

08-05-2001

Cần Thơ

6.60

7.20

6.90

Trung bình

26

481

Lê Thanh Trang

12-07-2000

An Giang

8.40

6.50

7.45

Khá

27

528

Nguyễn Ngọc Tuyền

08-01-2001

Bạc Liêu

6.60

6.30

6.45

Trung bình

28

531

Đào Ngọc Tú

01-03-2001

An Giang

5.80

5.30

5.55

Trung bình

29

548

Trịnh Y Vân

19-11-2001

Hậu Giang

5.40

7.50

6.45

Trung bình

30

557

Hàng Phương Vy

10-12-1999

Cần Thơ

3.80

4.10

3.95

Kh. đạt

31

574

Trần Thị Kim Xuyến

30-04-2001

Cần Thơ

6.60

9.50

8.05

Khá

32

587

Nguyễn Kim Ý

26-08-2000

Cần Thơ

5.00

6.20

5.60

Trung bình

              Tổng số: 32 thí sinh
             Đậu: 28                                                                                                                          
            Rớt: 4  

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Translate by Google

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Tòa Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn