Giới thiệu

Giới thiệu

TÊN ĐƠN VỊ

-         Tên đơn tiếng Việt: TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ QUẢN TRỊ MẠNG (TTTT&QTM)

-         Tên tiếng Anh: Information and Network Management Center (INAC)

-         Là đơn vị trực thuộc Trường.

MỐC LỊCH SỬ CHÍNH

- Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ (gọi tắt là TTTT) được thành lập vào tháng 08 năm 1992 theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ trên cơ sở sát nhập 2 tổ: tổ Thư viên trường và tổ In ấn.

-  Tháng 03 năm 1993 trường đại học Cần Thơ và các Ban Khoa học và Kỹ thuật (nay là các sở Khoa học Công nghệ Môi trường - KHCNMT) các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ký kết hợp đồng về thông tin KH&CN nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển TTTT để phục vụ caó hiệu quả công tác thông tin Khoa học công nghệ cho đồng bằng sông Cửu Long.

-   Tháng 05 năm 1993 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập TTTT KH&CN trực thuộc trường đại học Cần Thơ với 03 bộ phận: tổ Thông tin KH&CN, tổ Thư viện và tổ In ấn.

 - Tháng 03 năm 1996 khi sắp xếp lại cơ cấu tổ chức mới Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ ra quyết định thành lập Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ trên cơ sở tổ Thông tin KH&CN, với nhân sự là 04 người.

-   Tháng 05 năm 2001 cơ cấu tổ chức Trung tâm thông tin KH&CN được sắp xếp lại như sau: Ban giám đốc, Văn phòng, Tổ mạng, Tổ Thông tin, Lab Multimedia, Tư vấn-Hỗ trợ, với tổng số cán bộ là 14 người.

-  Tháng 10 năm2008 Hiệu Trưởng Trường Đại học Cần Thơ ra quyết định thành lập Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng.

CHỨC NĂNG

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý.

 NHIỆM VỤ

 - Vận hành, quản lý, bảo trì, xây dựng và phát triển:

 -  Cơ sở hạ tầng mạng máy tính.

 -  Trung tâm dữ liệu.

 -  Các ứng dụng và dịch vụ trên mạng.

 -  Hệ thống website Trường.

 -  Hệ thống thông tin tích hợp.

 -  Hệ thống thư điện tử.

 -  Các phòng máy tính đa năng của Trường.

 -  Hệ thống bảo mật thông tin, dữ liệu.

 -  Hệ thống dạy và học trực tuyến.

 -  Hệ thống hội nghị, hội thảo qua mạng.

 - Hỗ trợ các đơn vị trong Trường và viên chức, sinh viên:

 -  Xây dựng, quản lý và phát triển mạng cục bộ và website.

 -  Xây dựng các giáo trình, bài giảng đa phương tiện.

 -  Sử dụng các dịch vụ và các ứng dụng trên mạng Trường.

 -  Vận hành hệ thống Camera an ninh Khu 2 và Nhà điều hành

 - Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤ TRÁCH

 -       Trung tâm Dữ liệu của Trường.

 -       Các trục mạng chính trong hệ thống mạng Trường.

 -       Các đường truyền ra Internet của Trường.

 -      Các phòng máy tính đa năng của Trường.

 -       Hệ thống Video Conferencing của Trường.

-    Hệ thống mạng không dây của Trường

Cơ cấu tổ chức

 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Translate by Google

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Tòa Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn