Liên hệ

LÃNH ĐẠO

 

Giám đốc - Ông. Lưu Trùng Dương

E-mail: luutd@ctu.edu.vn

Điện thoại: (0292) 3830 306

Phó Giám đốc - Ông. Lê Thanh Sang

E-mail: ltsang@ctu.edu.vn

Điện thoại: (0292) 3872 095

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG

 

Bà. Mai Thị Thủy

E-mail: mtthuy@ctu.edu.vn

Điện thoại: (0292) 3830 308 

Nhiệm vụ: Phụ trách văn phòng.

BỘ PHẬN THÔNG TIN

 

Ông. Triệu Minh Thành

E-mail: minhthanh@ctu.edu.vn

Điện thoại: (0292) 3872 094

Nhiệm vụ: Cập nhật thông tin website Trường, Email CB, Email SV, Hỗ trợ người sử dụng.

Bà. Trần Nguyễn Khải Minh

E-mail: tnkminh@ctu.edu.vn

Điện thoại: (0292) 3872 094

Nhiệm vụ: Vận hành hệ thống Website Trường.

BỘ PHẬN MẠNG MÁY TÍNH

 

Ông. Lưu Trùng Dương

E-mail: luutd@ctu.edu.vn

Điện thoại: (0292) 3830 306

Nhiệm vụ: Quản lý cấu hình hệ thống mạng.

Ông. Đặng Quốc Trung

E-mail: dqtrung@ctu.edu.vn

Điện thoại: (0292) 3830 983

Nhiệm vụ: Vận hành hệ thống mạng LAN.

Ông. Cao Thanh Tuấn

E-mail: cttuan@ctu.edu.vn

Điện thoại: (0292) 3830 983

Nhiệm vụ: Vận hành hệ thống WIFI.

BỘ PHẬN HỆ THỐNG TÍCH HỢP

 

Ông. Lê Thanh Sang

E-mail: ltsang@ctu.edu.vn

Điện thoại: (0292) 3872 095

Nhiệm vụ: Quản lý và vận hành hệ thống tích hợp: phục vụ cán bộ.

Bà: Trần Thị Tiểu Lộc

E-mail: tttloc@ctu.edu.vn

Điện thoại: (0292) 3830 983

Nhiệm vụ: Quản lý và vận hành hệ thống tích hợp: phục vụ sinh viên.

 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Translate by Google

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Tòa Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn