Quy định về quản lý phòng máy tính công

Điều 1: Qui định chung

1.      Phòng máy tính công (PMTC) là nơi ứng dụng Công nghệ Thông tin trong học tập và nghiên cứu của sinh viên, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.

2.      Trong qui chế này khái niệm “Cán bộ trực phòng máy tính công” được hiểu là cán bộ hoặc sinh viên được phân công hoặc thuê khoán trực các PMTC tại một khoảng thời gian nhất định.

3.      Thời gian mở của PMTC từ 7g00 đến 21g00, trừ chủ nhật. Tuỳ thời điểm cụ thể Trường sẽ có qui định riêng.

4.      Muốn sử dụng PMTC cho các mục đích khác như: thực hành tin học, hội thảo, tập huấn…phải được sự chấp thuận của thủ trưởng đơn vị được phân giao quản lý PMTC.

Điều 2: Trách nhiệm của Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng (TTTT-QTM)

1.      Quản lý chung tất cả PMTC của Trường về:

a.       Cấu hình mạng và cấu hình phần mềm trên các máy tính công.

b.       Phát triển phần mềm tính giờ sử dụng máy và dịch vụ in ấn của sinh viên trong các PMTC.

2.      Nghiên cứu và triển khai các dịch vụ và ứng dụng mới trên các PMTC.

3.      Hỗ trợ các đơn vị trong việc quản lý và xử lý các sự cố trong các PMTC.

4.      Tham mưu cho Ban Giám Hiệu trong việc phát triển các PMTC.

5.      Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ trực PMTC.

Điều 3: Trách nhiệm của các đơn vị có các PMTC.

1.      Các PMTC đặt tại các đơn vị là tài sản của Trường phân giao cho đơn vị quản lý.

2.      Phân công cán bộ quản lý và theo dõi hoạt động các PMTC gồm:

a.       Phân công cán bộ trực các PMTC phục vụ sinh viên theo qui định.

b.       Theo dõi, chấm công và thanh toán việc làm ngoài giờ (nếu có) của cán bộ trực PMTC.

c.       Báo cáo về TTTT-QTM khi có sự cố về mạng hoặc phần mềm xảy ra trên các máy tính công để khắc phục. 

3.      Các đơn vị quản lý PMTC phải thực hiện việc tuyển chọn và ký hợp đồng giao khoán với cán bộ trực PMTC theo qui định hiện hành. 

Điều 4: Trách nhiệm của cán bộ trực PMTC 

1.      Bảo đảm an toàn cho các thiết bị trong PMTC trong suốt thời gian trực. 

2.      Hỗ trợ kỹ thuật để sinh viên: (1) sử dụng được các máy tính công (2) sử dụng các dịch vụ và ứng dụng trên mạng Trường (3) truy cập thông tin trong mạng Trường và trên Internet. 

3.      Thực hiện việc thu phí dịch vụ in ấn. 

4.      Báo cáo kịp thời cho cán bộ quản lý các PMTC về các sự cố xảy ra trong thời gian trực. 

5.      Ghi nhật ký tình hình hoạt động của PMTC trong ca trực, bàn giao và nhận bàn giao sổ sách, tài sản của PMTC ở đầu và cuối các buổi trực. 

6.      Chịu trách nhiệm bồi thường nếu để xảy ra mất tài sản của PMTC trong ca trực. 

Điều 5: Định mức sử dụng máy tính công 

1.      Sinh viên dùng “tài khoản máy tính” để đăng nhập sử dụng máy. 

2.      Mỗi tín chỉ đăng ký được chấp nhận sinh viên được phân bổ 5 giờ máy, học viên cao học và nghiên cứu sinh được phân bổ 10 giờ máy, riêng học viên đề án Mêkong 1000 được phân bổ 100 giờ máy mỗi quí. 

3.      Mỗi ngày sinh viên chỉ được sử dụng tối đa 04 giờ máy tại bất kỳ PMTC nào của Trường 

4.      Trong học kỳ sinh viên chưa sử dụng hết thời gian được phân bổ, số giờ còn lại sẽ được chuyển qua học kỳ tiếp theo. Nếu trong học kỳ sinh viên đã sử dụng hết thời gian phân bổ mà vẫn có nhu cầu sử dụng thêm, sinh viên phải mua thêm giờ sử dụng máy. 

Điều 6: Thu tiền thêm giờ sử dụng máy tính công 

1.      Sinh viên có nhu cầu tăng thêm giờ sử dụng máy tính công liên hệ trực tiếp với TTTT-QTM. 

2.      Tiền sử dụng thêm giờ máy: 20,000 đồng / 10 giờ. 

3.      Cán bộ TTTT-QTM thu phí và tăng giờ sử dụng máy vào tài khoản của sinh viên. 

4.      Cuối quí, TTTT-QTM báo cáo và quyết toán với Trường. 

Điều 7: Thu tiền dịch vụ in ấn 

1.      Khi có nhu cầu in, sinh viên lưu dữ liệu cần in vào ổ đĩa cá nhân (đĩa USB hay đĩa mạng được Trường cấp), liên hệ với cán bộ trực phòng máy để được phục vụ. 

2.      Cán bộ trực phòng máy in và thu tiền, mỗi trang in 400 đồng. 

3.      Sau mỗi buổi trực cán bộ trực phòng máy tính nộp số tiến thu được từ dịch vụ in ấn cho cán bộ quản lý PMTC của đơn vị. 

4.      Các đơn vị quản lý tiền dịch vụ in ấn cho mục đính in ấn và phương tiện in ấn tại đơn vị. 

Điều 8: Duy trì và phát triển các phòng máy tính công. 

1.      Tất cả các khoản chi liên quan đến thuê mướn cán bộ trực phòng máy tính công được chi trong ngân sách phân bổ hàng năm cho đơn vị. 

2.      Các khoản chi liên quan đến duy trì và phát triển các PMTC Trường giao cho TTTT-QTM tham mưu sử dụng. 

Điều 9: Định mức tiền công làm việc ngoài giờ cho cán bộ trực các PMTC 

1.      Thời gian làm việc ngoài giờ tại các PMTC được xác định như sau: 

a.       11g đến 13g và từ 17g đến 21g những ngày làm việc trong tuần. 

b.       Các ngày nghỉ theo qui định

2.      Mức tiền công khoán cho cán bộ tham gia trực PMTC: 50,000VND/08giờ. 

3.      Mức tiền công khoán cho sinh viên trực PMTC là: 40,000VND/08giờ. 

4.      Đơn vị mỗi PMTC là 60 máy, trường hợp các PMTC có số lượng lớn sử dụng bảng hệ số phụ trội sau:

 

STT

Số lượng máy tính / phòng

Hệ số

1

<=60

1.00

2

61-> 90

1.25

3

91->120

1.50

4

121->150

1.75

5

Trên 150

2.00

  

5.      Trường hợp PMTC không có cán bộ làm việc trong giờ, đơn vị chủ quản được phép hợp đồng giao khoán trực PMTC với sinh viên theo mức: 40,000VND/08giờ

Điều 10: Điều khoản thi hành 

1.      Qui định này được áp dụng cho tất cả các PMTC trong Trường từ ngày 15/10/2008. 

2.      Những văn bản qui định về quản lý các PMTC trước đây không còn hiệu lực thi hành.

 

Nội quy sử dụng máy tính công

Điều 1. Khi vào phòng máy tính công (PMTC) sinh viên phải ăn mặc chỉnh tề theo đúng quy định của Trường, phải mang bảng tên.

Điều 2. Thời gian mở cửa: 07g00 đến 21g00, tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày nghỉ và ngày lễ).

Điều 3. Sinh viên sử dụng “tài khoản máy tính” để đăng nhập vào máy tính công. Sau khi sử dụng phải đăng xuất ra ngoài (LOGOUT /LOG OFF). Mỗi ngày sinh viên chỉ được sử dụng tối đa 04 giờ máy.

Điều 4. Khi vào PMTC sinh viên phải giữ gìn an toàn, trật tự, vệ sinh. Không mang chất dễ gây cháy nổ, thức ăn hoặc đồ uống vào PMTC. Không hút thuốc, nói chuyện ồn ào, sử dụng điện thoại di động trong PMTC.

Điều 5. Phải bảo quản các thiết bị trong PMTC, khi có sự cố sinh viên phải báo ngay cho nhân viên trực PMTC để xử lý, không tự ý tháo gỡ, di dời hay thay đổi thiết bị trong PMTC. Chịu trách nhiệm bồi thường nếu làm hư hỏng hoặc mất mát thiết bị trong PMTC.

Điều 6. Chỉ sử dụng máy tính công cho mục đích học tập và nghiên cứu. Nghiêm cấm việc sử dụng máy tính công để truy cập vào các trang Web mang tính chất phản động và đồi trụy. Không sử dụng máy tính công để chơi trò chơi (game), nghe nhạc, xem phim, ghi nhật ký (blog), trò chuyện trên mạng (chatting).

Điều 7. Tuyệt đối chấp hành đúng nội quy đã quy định, nếu vi phạm sinh viên sẽ bị xử lý theo các hình thức sau:

1. Vi phạm điều 1 và điều 4 bị nhắc nhở và yêu cầu tạm ngưng sử dụng máy tính công đến khi chấp hành đúng nội quy.

2. Vi phạm điều 6 bị lập biên bản, mời ra khỏi PMTC và trừ 20 giờ máy.

3. Vi phạm điều 5 hoặc vi phạm nghiêm trọng bị lập biên bản và xử lý kỷ luật theo các quy định của Trường và pháp luật của Nhà nước.

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Translate by Google

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Tòa Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn