Kết quả thi lớp ACBK38, Ngày: 29/12/2019

                         Trường Đại học Cần Thơ                   Kết quả thi lớp ACBK38
                    Trung tâm Điện tử & Tin học               Hội đồng thi: TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày: 29/12/2019

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Đ. LT

Đ. TH

Đ. TB

Xếp loại

3

Nguyễn Trường An

03-07-1999

Đồng Tháp

6.00

7.00

6.50

T.bình

4

Bùi Ngọc Lan Anh

10-08-1999

Đồng Tháp

7.50

8.50

8.00

Giỏi

13

Nguyễn Ngọc Ân

02-11-1999

An Giang

6.00

5.00

5.50

T.bình

47

Nguyễn Thị Trúc Đào

10-02-1999

Sóc Trăng

5.00

6.00

5.50

T.bình

75

Trang Huy Hoàng

10-10-1996

Cần Thơ

7.50

9.00

8.25

Giỏi

82

Nguyễn Quang Huy

17-03-1999

Cần Thơ

7.50

8.50

8.00

Giỏi

141

Nguyễn Chúc Ly

22-12-1998

Bạc Liêu

4.50

2.00

3.25

Kh. đạt

186

Nguyễn Thị Yến Ngọc

28-06-2000

Cần Thơ

7.00

9.00

8.00

Giỏi

188

Đỗ Kim Nguyên

03-11-1998

Cần Thơ

4.50

5.50

5.00

Kh. đạt

205

Phan Thị Tuyết Nhi

18-02-1997

An Giang

3.00

1.50

2.25

Kh. đạt

209

Lê Phi Nhung

15-11-2001

Bạc Liêu

4.00

3.50

3.75

Kh. đạt

221

Lưu Nhựt Phi

22-08-1994

Cần Thơ

9.00

8.00

8.50

Giỏi

227

Ngô Triều Phú

30-06-1994

Cà Mau

5.50

6.00

5.75

T.bình

269

Trần Thị Mỹ Thanh

09-10-1998

An Giang

6.00

8.00

7.00

Khá

296

Phan Mộng Thùy

10-08-1998

Sóc Trăng

5.00

4.00

4.50

Kh. đạt

352

Nguyễn Thị Thu Trúc

13-12-1999

Sóc Trăng

7.00

5.50

6.25

T.bình

                 Tổng số: 16 thí sinh                                                                                                        
                  Đậu: 11                                                                                                                          
                  Rớt: 5


Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Translate by Google

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Tòa Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn