Kết quả thi lớp ACBK37, Ngày: 01/12/2019

                Trường Đại học Cần Thơ                   Kết quả thi lớp ACBK37
           Trung tâm Điện tử &Tin học               Hội đồng thi: TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày: 01/12/2019

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Đ. LT

Đ. TH

Đ. TB

Xếp loại

2

Nguyễn Bá Thanh An

25-04-1999

Vĩnh Long

8.00

10.00

9.00

Giỏi

12

Phạm Vân Anh

12-10-1996

An Giang

7.50

8.50

8.00

Giỏi

14

Lê Thị Thu Ân

17-01-2001

An Giang

7.00

7.00

7.00

Khá

57

Lâm Chí Hào

02-02-1997

An Giang

9.50

8.50

9.00

Giỏi

69

Trần Thị Thu Hiền

16-11-1995

Hà Tĩnh

7.50

8.50

8.00

Giỏi

79

Phạm Ngọc Huyền

31-01-2001

Cần Thơ

8.00

8.50

8.25

Giỏi

84

Trần Trúc Kha

01-07-1998

Tiền Giang

7.00

5.00

6.00

Trung bình

95

Phạm Trúc Khuê

07-02-2001

Cần Thơ

8.00

9.50

8.75

Giỏi

104

Tô Ngọc Lan

20-08-1999

Cà Mau

8.00

9.00

8.50

Giỏi

120

Nguyễn Hoàng Phi Long

09-05-1998

Cần Thơ

6.50

8.00

7.25

Khá

127

Lê Ngọc Ly

01-01-2001

Cà Mau

4.50

2.50

3.50

Kh. đạt

154

Phạm Đặng Thanh Ngân

20-01-1998

An Giang

5.00

4.00

4.50

Kh. đạt

167

Phạm Nguyễn Như Ngọc

28-02-1997

Tiền Giang

7.00

9.00

8.00

Giỏi

169

Trần Thị Minh Ngọc

01-06-1996

Đồng Tháp

7.00

9.50

8.25

Giỏi

170

Trương Thị Bích Ngọc

04-06-1998

An Giang

6.50

4.50

5.50

Kh. đạt

174

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

19-04-1999

Sóc Trăng

4.50

7.00

5.75

Kh. đạt

179

Tô Minh Nhật

10-10-1998

Bạc Liêu

8.00

8.00

8.00

Giỏi

189

Lê Phi Nhung

15-11-2001

Bạc Liêu

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

193

Lê Diểm Như

22-01-1998

Hậu Giang

5.50

3.50

4.50

Kh. đạt

197

Huỳnh Thị Như Oanh

01-11-2001

Bạc Liêu

6.50

5.00

5.75

Trung bình

242

Hoàng Xuân Thái

21-06-1996

Bình Định

8.00

7.00

7.50

Khá

252

Nguyễn Thu Thảo

14-04-1999

Cần Thơ

6.50

8.50

7.50

Khá

260

Trần Thị Mai Thi

01-01-1998

Trà Vinh

7.00

3.50

5.25

Kh. đạt

265

Mai Phạm Minh Thông

01-11-1997

Tiền Giang

8.00

9.50

8.75

Giỏi

304

Trần Thị Ngọc Trăm

06-07-2001

Cần Thơ

6.50

7.00

6.75

Trung bình

305

Huỳnh Thị Huyền Trâm

28-06-1998

Bến Tre

7.50

5.50

6.50

Trung bình

310

Nguyễn Văn Trí

17-11-1998

Bạc Liêu

7.00

5.00

6.00

Trung bình

343

Nguyễn Ngọc Thanh Xuân

07-09-1998

Vĩnh Long

5.00

3.00

4.00

Kh. đạt

          Tổng số: 28 thí sinh                                                                                                        
            Đậu: 20                                                                                                                          
            Rớt: 8

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Translate by Google

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Tòa Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn