Kết quả thi lớp CNCBK37, Ngày: 24/11/2019

                         Trường Đại học Cần Thơ                   Kết quả thi lớp CNCBK37
                      Trung tâm Điện tử &Tin học               Hội đồng thi: TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày: 24/11/2019

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Đ. LT

Đ. TH

Đ. TB

Xếp loại

4

Nguyễn Bá Thanh An

25-04-1999

Vĩnh Long

8.00

9.00

8.50

Giỏi

11

Nguyễn Trường An

03-07-1999

Đồng Tháp

7.00

5.00

6.00

T.bình

12

Lê Thị Thu Ân

17-01-2001

An Giang

7.00

5.50

6.25

T.bình

24

Nguyễn Thị Thu Trúc

13-12-1999

Sóc Trăng

6.50

4.00

5.25

T.bình

32

Lê Văn Dô

05-10-1999

Trà Vinh

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

49

Nguyễn Thị Trúc Đào

10-02-1999

Sóc Trăng

6.50

5.50

6.00

T.bình

53

Nguyễn Thanh Đoan

16-07-1999

Bạc Liêu

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

62

Lâm Chí Hào

02-02-1997

An Giang

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

72

Trần Thị Thu Hiền

16-11-1995

Hà Tĩnh

8.00

5.50

6.75

T.bình

82

Phạm Ngọc Huyền

31-01-2001

Cần Thơ

8.00

5.00

6.50

T.bình

91

Trần Trúc Kha

01-07-1998

Tiền Giang

6.50

5.50

6.00

T.bình

92

Bùi Cao Khải

26-03-1981

Hà Nội

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

94

Huỳnh Nguyễn Nguyên Khang

25-09-1999

Cà Mau

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

96

Lê Văn Khang

13-09-2001

Kiên Giang

7.00

4.00

5.50

T.bình

105

Phạm Trúc Khuê

07-02-2001

Cần Thơ

7.50

8.00

7.75

Khá

109

Tô Ngọc Lan

20-08-1999

Cà Mau

7.50

8.00

7.75

Khá

123

Nguyễn Hoàng Phi Long

09-05-1998

Cần Thơ

4.50

5.00

4.75

Kh. đạt

129

Lê Ngọc Ly

01-01-2001

Cà Mau

5.00

4.00

4.50

Kh. đạt

131

Nguyễn Chúc Ly

22-12-1998

Bạc Liêu

5.00

3.50

4.25

Kh. đạt

156

Phạm Đặng Thanh Ngân

20-01-1998

An Giang

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

169

Phạm Nguyễn Như Ngọc

28-02-1997

Tiền Giang

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

172

Trần Thị Minh Ngọc

01-06-1996

Đồng Tháp

7.00

7.50

7.25

Khá

173

Trương Thị Bích Ngọc

04-06-1998

An Giang

7.00

3.50

5.25

T.bình

174

Đỗ Kim Nguyên

03-11-1998

Cần Thơ

5.00

5.00

5.00

T.bình

178

Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên

15-08-1999

Bạc Liêu

5.50

3.00

4.25

Kh. đạt

180

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

19-04-1999

Sóc Trăng

5.00

5.50

5.25

T.bình

183

Tô Minh Nhật

10-10-1998

Bạc Liêu

7.00

8.50

7.75

Khá

187

Phan Thị Tuyết Nhi

18-02-1997

An Giang

4.00

3.50

3.75

Kh. đạt

198

Huỳnh Thị Như Oanh

01-11-2001

Bạc Liêu

6.00

1.00

3.50

Kh. đạt

206

Ngô Triều Phú

30-06-1994

Cà Mau

5.00

5.50

5.25

T.bình

210

Bùi Thị Diễm Phương

07-12-1998

Kiên Giang

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

217

Trịnh Thị Yến Phương

10-05-1998

Cần Thơ

6.00

5.00

5.50

T.bình

230

Lê Huỳnh Thanh Tân

25-05-1999

Cần Thơ

3.50

1.00

2.25

Kh. đạt

231

Hoàng Xuân Thái

21-06-1996

Bình Định

7.50

9.50

8.50

Giỏi

240

Trần Thị Mỹ Thanh

09-10-1998

An Giang

5.50

6.50

6.00

T.bình

243

Nguyễn Thu Thảo

14-04-1999

Cần Thơ

7.00

6.00

6.50

T.bình

250

Trần Thị Mai Thi

01-01-1998

Trà Vinh

5.00

3.00

4.00

Kh. đạt

255

Mai Phạm Minh Thông

01-11-1997

Tiền Giang

6.50

5.00

5.75

T.bình

256

Nguyễn Hoàng Bảo Thơ

09-09-1999

Sóc Trăng

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

258

Phạm Thị Hồng Thơm

22-10-1999

Đồng Tháp

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

268

Phan Mộng Thùy

10-08-1998

Sóc Trăng

4.00

1.50

2.75

Kh. đạt

281

Trần Thị Kim Tiền

07-11-1999

Hậu Giang

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

289

Trần Thị Ngọc Trăm

06-07-2001

Cần Thơ

6.50

5.00

5.75

T.bình

290

Huỳnh Thị Huyền Trâm

28-06-1998

Bến Tre

7.00

5.00

6.00

T.bình

296

Nguyễn Trần Bảo Trân

02-08-1999

Vĩnh Long

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

301

Lạc Minh Trí

21-05-1999

Cần Thơ

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

302

Nguyễn Văn Trí

17-11-1998

Bạc Liêu

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

308

Phan Xuân Trường

18-10-1999

Cần Thơ

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

315

Dương Huỳnh Lan Tường

28-08-1999

Đồng Tháp

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

331

Nguyễn Ngọc Thanh Xuân

07-09-1998

Vĩnh Long

6.00

2.00

4.00

Kh. đạt

                       Tổng số: 50 thí sinh                                                                                                       
                       Đậu: 24                                                                                                                         
                       Rớt: 26

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Translate by Google

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Tòa Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn