Kết quả thi lớp ACBK36, Ngày: 03/11/2019

                 Trường Đại học Cần Thơ                                Kết quả thi lớp ACBK36
                Trung tâm Điện tử &Tin  học               Hội đồng thi: TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày: 03/11/2019

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Đ. LT

Đ. TH

Đ. TB

Xếp loại

21

Trịnh Dương Mỹ Anh

07-01-2000

An Giang

7.00

6.00

6.50

Trung bình

24

Nguyễn Hoàng Ân

28-11-1996

Hậu Giang

6.00

7.50

6.75

Trung bình

38

Hồ Kim Chi

17-07-2000

Bến Tre

9.00

7.00

8.00

Giỏi

49

Đặng Ngọc Dung

12-10-1998

Cần Thơ

7.00

6.50

6.75

Trung bình

98

Võ Thị Hồng Hạnh

10-05-2000

Sóc Trăng

8.00

9.00

8.50

Giỏi

120

Phan Kim Hồng

01-01-2000

Bình Phước

9.00

8.00

8.50

Giỏi

139

Phạm Khánh Hưng

25-02-1999

Sóc Trăng

6.00

7.00

6.50

Trung bình

164

Nguyễn Hoàng Khái

15-02-1998

Cà Mau

5.00

5.50

5.25

Trung bình

165

Cao Việt Khánh

13-08-2000

Cần Thơ

9.00

6.50

7.75

Khá

168

Lê Minh Khoa

01-12-1998

Cần Thơ

5.50

4.00

4.75

Kh. đạt

185

Trần Thị Kim Liên

01-10-1982

Cần Thơ

8.00

8.00

8.00

Giỏi

200

Trừu Khánh Linh

14-03-1996

Bình Dương

8.00

7.50

7.75

Khá

212

Lê Thị Diễm Mi

04-02-1998

Sóc Trăng

9.00

8.00

8.50

Giỏi

269

Đoàn Thị Thanh Nhẩn

03-11-2000

Sóc Trăng

8.00

4.00

6.00

Kh. đạt

271

Đồng Thị Út Nhi

20-07-1996

Hậu Giang

7.00

5.00

6.00

Trung bình

278

Trần Thị Kim Nhi

14-10-1999

Sóc Trăng

7.50

5.50

6.50

Trung bình

290

Lê Thị Thùy Như

28-06-1998

Cà Mau

8.00

9.00

8.50

Giỏi

297

Huỳnh Ny

07-03-2000

Cà Mau

6.00

4.00

5.00

Kh. đạt

306

Trần Hoài Phát

24-11-2000

Bến Tre

7.00

6.00

6.50

Trung bình

345

Thạch Chanh Bô Rây

03-09-1997

Trà Vinh

6.50

6.50

6.50

Trung bình

347

Trần Thanh Sang

22-01-1997

An Giang

6.00

5.50

5.75

Trung bình

353

Châu Quốc Sự

25-04-2000

Cà Mau

7.00

4.00

5.50

Kh. đạt

358

Quách Tấn Tài

17-09-1997

Sóc Trăng

7.00

4.00

5.50

Kh. đạt

391

Thạch Thị Thảo

20-10-1997

Trà Vinh

7.00

5.50

6.25

Trung bình

392

Trần Thanh Thảo

03-08-1996

Cần Thơ

9.00

8.00

8.50

Giỏi

413

Đỗ Thị Minh Thư

01-05-1996

Sóc Trăng

9.00

8.50

8.75

Giỏi

432

Nguyễn Thị Thủy Tiên

29-12-1998

An Giang

9.00

8.50

8.75

Giỏi

436

Trần Mỹ Tine

05-05-1998

Cà Mau

8.00

7.50

7.75

Khá

456

Lê Nguyễn Ái Trân

13-08-1998

Cần Thơ

5.50

5.50

5.50

Trung bình

478

Trần Thành Trung

05-12-1998

Vĩnh Long

8.50

6.00

7.25

Khá

479

Trần Văn Trưởng

14-04-1997

Nam Định

7.50

5.00

6.25

Trung bình

482

Đinh Minh Tuệ

03-03-1996

Bến Tre

8.00

8.00

8.00

Giỏi

488

Châu Ánh Tuyết

08-11-2000

Long An

6.00

3.50

4.75

Kh. đạt

513

Nguyễn Thoại Vỹ

14-05-2001

Cần Thơ

5.50

5.50

5.50

Trung bình

520

Nguyễn Văn Ý

15-08-1998

Đồng Tháp

7.50

6.50

7.00

Khá

            Tổng số: 35 thí sinh                                                                                                        
             Đậu: 29                                                                                                                          
             Rớt: 6

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Translate by Google

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Tòa Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn