Kết quả thi lớp CNCBK36, Ngày: 27/10/2019

 

                        Trường Đại học Cần Thơ                   Kết quả thi lớp CNCBK36
               Trung tâm Điện tử & Tin học               Hội đồng thi: TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày: 27/10/2019

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Đ. LT

Đ. TH

Đ. TB

Xếp loại

21

Trịnh Dương Mỹ Anh

07-01-2000

An Giang

7.50

7.00

7.25

Khá

30

Hồ Kim Chi

17-07-2000

Bến Tre

8.50

6.00

7.25

Khá

40

Đặng Ngọc Dung

12-10-1998

Cần Thơ

8.00

8.50

8.25

Giỏi

74

Võ Thị Hồng Hạnh

10-05-2000

Sóc Trăng

8.00

6.00

7.00

Khá

92

Phan Kim Hồng

01-01-2000

Bình Phước

9.00

6.00

7.50

Khá

108

Phạm Khánh Hưng

25-02-1999

Sóc Trăng

7.00

7.50

7.25

Khá

115

Nguyễn Hoàng Khái

15-02-1998

Cà Mau

6.00

4.50

5.25

T.bình

118

Cao Việt Khánh

13-08-2000

Cần Thơ

8.50

3.50

6.00

T.bình

121

Lê Minh Khoa

01-12-1998

Cần Thơ

6.00

4.00

5.00

T.bình

130

Trần Thị Kim Liên

01-10-1982

Cần Thơ

6.00

4.00

5.00

T.bình

137

Phan Thị Tài Linh

30-12-2000

An Giang

6.00

6.50

6.25

T.bình

153

Lê Thị Diễm Mi

04-02-1998

Sóc Trăng

9.00

8.00

8.50

Giỏi

173

Trần Phương Nghi

08-08-1997

Vĩnh Long

7.00

6.00

6.50

T.bình

190

Đoàn Thị Thanh Nhẩn

03-11-2000

Sóc Trăng

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

200

Đồng Thị Út Nhi

20-07-1996

Hậu Giang

7.00

4.00

5.50

T.bình

215

Lê Thị Thùy Như

28-06-1998

Cà Mau

8.00

6.00

7.00

Khá

225

Huỳnh Ny

07-03-2000

Cà Mau

6.00

5.00

5.50

T.bình

259

Trần Thanh Sang

22-01-1997

An Giang

6.50

1.50

4.00

Kh. đạt

266

Châu Quốc Sự

25-04-2000

Cà Mau

4.50

3.50

4.00

Kh. đạt

269

Quách Tấn Tài

17-09-1997

Sóc Trăng

7.00

5.00

6.00

T.bình

298

Trần Thanh Thảo

03-08-1996

Cần Thơ

7.50

6.00

6.75

T.bình

334

Trần Mỹ Tine

05-05-1998

Cà Mau

7.00

5.50

6.25

T.bình

338

Điền Thị Phương Trang

13-01-1998

Sóc Trăng

7.50

6.00

6.75

T.bình

351

Lê Nguyễn Ái Trân

13-08-1998

Cần Thơ

6.00

5.00

5.50

T.bình

374

Trần Thành Trung

05-12-1998

Vĩnh Long

8.00

5.50

6.75

T.bình

378

Trần Văn Trưởng

14-04-1997

Nam Định

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

387

Châu Ánh Tuyết

08-11-2000

Long An

7.00

4.00

5.50

T.bình

417

Nguyễn Văn Ý

15-08-1998

Đồn Tháp

7.50

4.50

6.00

T.bình

                 Tổng số: 28 thí sinh                                                                                                        
                  Đậu: 24                                                                                                                          
                  Rớt: 4

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Translate by Google

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Tòa Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn