Kết quả thi lớp ACBK35, Ngày: 06/10/2019

 

                       Trường Đại học Cần Thơ                                   Kết quả thi lớp ACBK35
                     Trung tâm Điện tử & Tin học               Hội đồng thi: TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày: 06/10/2019

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Đ. LT

Đ. TH

Đ. TB

Xếp loại

24

Trần Thị Bé Bảy

22-01-1998

Cà Mau

9.00

9.00

9.00

Giỏi

30

Lâm Văn Chánh

01-07-1991

Cần Thơ

6.50

5.00

5.75

Trung bình

54

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

06-08-2000

Sóc Trăng

8.50

6.00

7.25

Khá

121

Võ Thị Tuyết Kha

04-07-1997

Hậu Giang

9.00

9.00

9.00

Giỏi

122

Huỳnh Vĩnh Khang

26-05-1997

Trà Vinh

10.00

9.50

9.75

Giỏi

135

Nguyễn Thị Thúy Kiều

14-05-1999

Đồng Tháp

8.50

9.00

8.75

Giỏi

138

Thái Thị Thúy Liểu

20-12-1999

Trà Vinh

8.50

5.00

6.75

Trung bình

139

Phan Thị Mộng Lin

31-05-1999

An Giang

7.00

5.00

6.00

Trung bình

192

Phạm Vũ Nguyên

10-09-1995

Đồng Tháp

7.50

5.50

6.50

Trung bình

194

Tạ Trung Nguyên

29-03-1999

Tp. Hồ Chí Minh

7.50

9.00

8.25

Giỏi

204

Nguyễn Thị Yến Nhi

14-09-1997

Vĩnh Long

9.00

9.50

9.25

Giỏi

212

Sử Ngọc Nho

04-06-1990

Bạc Liêu

5.00

5.00

5.00

Trung bình

213

Nguyễn Đình Nhu

08-06-1997

Đồng Tháp

7.00

9.50

8.25

Giỏi

217

Huỳnh Thị Huỳnh Như

01-05-1998

Trà Vinh

7.50

5.50

6.50

Trung bình

218

Phạm Ngọc Huỳnh Như

17-12-1999

An Giang

7.00

5.00

6.00

Trung bình

223

Nguyễn Thị Mỹ Nương

14-07-1999

An Giang

6.50

9.50

8.00

Khá

253

Nguyễn Thành Sang

24-09-1997

Vĩnh Long

8.00

9.50

8.75

Giỏi

278

Nguyễn Thị Thu Thảo

18-01-1997

An Giang

8.00

8.00

8.00

Giỏi

281

Trịnh Thị Thu Thảo

12-07-1995

An Giang

6.50

5.50

6.00

Trung bình

290

Nguyễn Thị Diễm Thúy

25-07-1997

Bạc Liêu

10.00

7.00

8.50

Giỏi

296

Nguyễn Trần Anh Thư

04-02-2000

Bạc Liêu

7.00

5.50

6.25

Trung bình

300

Lê Nguyễn Phương Thy

01-02-1996

Cần Thơ

9.00

8.50

8.75

Giỏi

308

Trần Sỷ Toàn

11-12-1997

Cần Thơ

7.50

9.00

8.25

Giỏi

312

Lê Thị Huyền Trang

26-11-2000

Cần Thơ

8.00

8.00

8.00

Giỏi

323

Nguyễn Thị Ngọc Trân

06-08-1995

Cần Thơ

7.00

2.50

4.75

Kh. đạt

332

Võ Thị Kiều Trinh

27-05-2000

An Giang

7.00

5.50

6.25

Trung bình

346

Nguyễn Thị Lan Tường

10-01-1998

Tiền Giang

7.00

5.00

6.00

Trung bình

367

Đàm Kim Ngọc Xuyên

05-05-1999

An Giang

8.00

8.50

8.25

Giỏi

369

Huỳnh Thị Như Ý

08-05-2000

Trà Vinh

9.00

9.50

9.25

Giỏi

373

Trần Thị Ngọc Ý

13-02-1999

Đồng Tháp

8.50

9.50

9.00

Giỏi

                        Tổng số: 30 thí sinh                                                                                                        
                           Đậu: 29                                                                                                                          
                           Rớt: 1

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Translate by Google

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Tòa Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn