Kết quả thi lớp CNCBK35, Ngày: 29/09/2019

                      Trường Đại học Cần Thơ                    Kết quả thi lớp CNCBK35
                 Trung tâm Điện tử &Tin học                Hội đồng thi: TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày: 29/09/2019

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Đ. LT

Đ. TH

Đ. TB

Xếp loại

10

Trần Thị Bé Bảy

22-01-1998

Cà Mau

9,00

6,50

7,75

Khá

14

Lâm Văn Chánh

01-07-1991

Cần Thơ

6,00

2,50

4,25

Kh. đạt

31

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

06-08-2000

Sóc Trăng

6,50

7,50

7,00

Khá

77

Trần Thị Diễm Hương

10-08-1998

Hậu Giang

6,50

4,00

5,25

T.Bình

78

Võ Thị Tuyết Kha

04-07-1997

Hậu Giang

7,50

6,50

7,00

Khá

79

Huỳnh Vĩnh Khang

26-05-1997

Trà Vinh

9,50

9,50

9,50

Giỏi

89

Nguyễn Thị Thúy Kiều

14-05-1999

Đồng Tháp

7,00

7,00

7,00

Khá

91

Thái Thị Thúy Liễu

20-12-1999

Trà Vinh

6,50

5,00

5,75

T.Bình

92

Phan Thị Mộng Lin

31-05-1999

An Giang

6,00

4,50

5,25

T.Bình

97

Nguyễn Thị Mỹ Linh

12-06-1999

Đồng Tháp

7,50

5,00

6,25

T.Bình

98

Nguyễn Tống Linh

20-08-1996

Cần Thơ

7,50

6,00

6,75

T.Bình

102

Trương Thanh Long

31-12-1999

An Giang

6,00

9,00

7,50

Khá

136

Nguyễn Triệu Hồng Ngân

24-04-2000

Cần Thơ

5,50

3,50

4,50

Kh. đạt

155

Phạm Vũ Nguyên

10-09-1995

Đồng Tháp

7,00

4,00

5,50

T.Bình

156

Sơn Lệ Nguyên

14-12-1999

Sóc Trăng

7,00

5,00

6,00

T.Bình

157

Tạ Trung Nguyên

29-03-1999

Tp. Hồ Chí Minh

6,50

7,00

6,75

T.Bình

162

Đinh Huỳnh Minh Nhật

12-12-1992

Cần Thơ

0,00

0,00

0,00

Kh. đạt

165

Nguyễn Thị Tuyết Nhi

31-05-2001

Hậu Giang

0,00

0,00

0,00

Kh. đạt

166

Nguyễn Thị Yến Nhi

14-09-1997

Vĩnh Long

8,00

6,50

7,25

Khá

170

Trần Thị Kim Nhi

14-10-1999

Sóc Trăng

0,00

0,00

0,00

Kh. đạt

174

Sử Ngọc Nho

04-06-1990

Bạc Liêu

0,00

0,00

0,00

Kh. đạt

175

Nguyễn Đình Nhu

08-06-1997

Đồng Tháp

6,50

7,00

6,75

T.Bình

178

Huỳnh Thị Huỳnh Như

01-05-1998

Trà Vinh

7,50

5,00

6,25

T.Bình

182

Phạm Ngọc Huỳnh Như

17-12-1999

An Giang

7,50

5,00

6,25

T.Bình

185

Nguyễn Thị Mỹ Nương

14-07-1999

An Giang

8,50

6,00

7,25

Khá

203

Nguyễn Thành Sang

24-09-1997

Vĩnh Long

7,50

10,00

8,75

Giỏi

219

Lê Ngọc Thảo

03-09-1999

Kiên Giang

0,00

0,00

0,00

Kh. đạt

220

Nguyễn Thị Thu Thảo

18-01-1997

An Giang

8,00

6,00

7,00

Khá

221

Trịnh Thị Thu Thảo

12-07-1995

An Giang

6,50

3,50

5,00

T.Bình

231

Nguyễn Thị Diễm Thúy

25-07-1997

Bạc Liêu

10,00

8,50

9,25

Giỏi

237

Nguyễn Trần Anh Thư

04-02-2000

Bạc Liêu

7,00

5,00

6,00

T.Bình

239

Lê Nguyễn Phương Thy

01-02-1996

Cần Thơ

8,50

5,00

6,75

T.Bình

242

Nguyễn Thị Cẩm Tiên

02-05-1999

Trà Vinh

6,00

6,00

6,00

T.Bình

245

Trần Sỷ Toàn

11-12-1997

Cần Thơ

0,00

0,00

0,00

Kh. đạt

247

Lê Thị Huyền Trang

26-11-2000

Cần Thơ

7,00

6,50

6,75

T.Bình

277

Nguyễn Thị Lan Tường

10-01-1998

Tiền Giang

0,00

0,00

0,00

Kh. đạt

294

Đàm Kim Ngọc Xuyên

05-05-1999

An Giang

7,50

5,50

6,50

T.Bình

295

Huỳnh Thị Như Ý

08-05-2000

Trà Vinh

8,50

5,00

6,75

T.Bình

298

Trần Thị Ngọc Ý

13-02-1999

Đồng Tháp

7,50

5,00

6,25

T.Bình

303

Danh Hồng Yến

19-05-1998

Sóc Trăng

6,50

5,00

5,75

T.Bình

                Tổng số: 40 thí sinh
                 Đậu : 31
                  Rớt: 9

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Translate by Google

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Tòa Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn