Kết quả thi lớp ACBK34, Ngày: 08/09/2019

                 Trường Đại học Cần Thơ                                             Kết quả thi lớp ACBK34
             Trung tâm Điện tử &Tin học                                     Hội đồng thi: TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày: 08/09/2019

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Đ. LT   

Đ. TH

Đ. TB

Xếp loại

10

Nguyễn Ngọc Minh Anh

25-02-1999

Kiên Giang

7.50

5.00

6.25

Trung bình

14

Trần Thị Phương Anh

06-06-1999

Cần Thơ

7.00

9.50

8.25

Giỏi

18

Nguyễn Thị Kim Bình

10-02-1999

Cần Thơ

6.50

5.00

5.75

Trung bình

40

Hồ Hoàng Duy

28-01-1999

Cần Thơ

6.00

5.50

5.75

Trung bình

47

Nguyễn Thị Yến Duyên

19-03-1999

Đồng Tháp

8.50

10.00

9.25

Giỏi

49

Lê Huỳnh Kim Dương

18-08-2000

Cần Thơ

8.00

10.00

9.00

Giỏi

56

Nguyễn Thị Tiểu Đăng

07-10-1997

Cần Thơ

8.00

10.00

9.00

Giỏi

90

Nguyễn Thị Bích Hợp

23-09-1999

Cần Thơ

5.50

5.00

5.25

Trung bình

95

Nguyễn Thị Hoàng Huyên

05-02-2000

An Giang

5.50

5.50

5.50

Trung bình

103

Phạm Nguyễn Gia Hưng

02-08-1997

Tiền Giang

7.00

7.00

7.00

Khá

104

Đổ Thị Diễm Hương

02-07-1995

Kiên Giang

5.50

7.00

6.25

Trung bình

123

Trần Nguyên Khoa

10-05-1996

Cần Thơ

6.00

7.50

6.75

Trung bình

129

Nguyễn Thị Thiên Kim

27-02-1996

Cần Thơ

5.50

5.50

5.50

Trung bình

135

Trần Hoàng Len

27-10-2000

Cần Thơ

9.00

9.50

9.25

Giỏi

144

Nguyễn Nhật Linh

31-07-1998

Cần Thơ

8.00

10.00

9.00

Giỏi

145

Nguyễn Thụy Thùy Linh

27-08-1997

Tiền Giang

8.00

10.00

9.00

Giỏi

157

Nguyễn Tấn Lộc

20-03-2000

Sóc Trăng

7.50

9.50

8.50

Giỏi

160

Trần Minh Lộc

30-12-2000

Cần Thơ

5.50

5.00

5.25

Trung bình

202

Đào Trọng Nghĩa

28-01-2000

Cần Thơ

9.00

9.50

9.25

Giỏi

203

Đoàn Trọng Nghĩa

30-12-1995

Cần Thơ

6.00

6.50

6.25

Trung bình

223

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

27-02-1996

Sóc Trăng

8.00

7.50

7.75

Khá

238

Lê Thị Nhí

09-04-1999

Bạc Liêu

8.00

6.00

7.00

Khá

249

Trịnh Thị Yến Nhi

10-05-1998

Cần Thơ

7.00

4.00

5.50

Kh. đạt

285

Phan Nguyễn Xuân Phương

11-09-1999

Cà Mau

6.00

7.00

6.50

Trung bình

295

Nguyễn Lê Anh Quốc

28-07-2002

Cần Thơ

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

308

Nguyễn Hồng Sánh

29-11-2000

Cà Mau

9.50

9.50

9.50

Giỏi

309

Danh Sỉ

11-01-2000

Sóc Trăng

7.50

7.00

7.25

Khá

321

Trần Thị Thanh Tâm

06-04-1997

Cần Thơ

7.50

9.50

8.50

Giỏi

333

Nguyễn Ngô Thiên Thanh

05-08-2000

Cần Thơ

7.00

8.00

7.50

Khá

342

Lê Thị Thu Thảo

21-05-2000

Cần Thơ

9.00

8.00

8.50

Giỏi

343

Lý Thu Thảo

08-07-1999

An Giang

7.00

6.50

6.75

Trung bình

351

Nguyễn Thị The

17-04-2000

An Giang

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

357

Nguyễn Lê Ngọc Thịnh

23-06-2000

Cần Thơ

9.00

10.00

9.50

Giỏi

366

Ngô Thị Thu Thủy

19-02-1999

An Giang

8.00

10.00

9.00

Giỏi

367

Phùng Thị Cẩm Thúy

18-06-2000

Cần Thơ

9.00

9.50

9.25

Giỏi

408

Phạm Ngọc Bảo Trâm

12-07-1996

Cần Thơ

9.50

7.00

8.25

Giỏi

436

Lê Thị Thanh Trúc

07-12-1999

An Giang

8.00

8.00

8.00

Giỏi

440

Võ Thị Thanh Trúc

13-07-1998

Cần Thơ

7.50

8.00

7.75

Khá

446

Ngô Minh Tuấn

14-07-1997

Cần Thơ

8.00

8.50

8.25

Giỏi

464

Trịnh Thảo Vân

02-12-2000

Long An

8.50

10.00

9.25

Giỏi

476

Nguyễn Thị Lan Vy

11-04-2000

Bạc Liêu

6.00

9.50

7.75

Khá

485

Lâm Ngọc Yến

24-09-2000

Hậu Giang

6.50

6.00

6.25

Trung bình

                 Tổng số: 42 thí sinh

                 Đậu: 39

                 Rớt: 3

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Translate by Google

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Tòa Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn