Kết quả thi lớp CNCBK33, Ngày thi: 28/07/2019

Trường Đại học Cần Thơ                                                         Kết quả thi lớp CNCBK33
Trung tâm Điện tử &Tin học                                               Ngày thi: 28/07/2019

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Đ. LT

Đ. TH

Đ. TB

Xếp loại

35

Phạm Nguyễn Gia Bảo

10-10-2000

Cần Thơ

7.50

9.50

8.50

Giỏi

57

Nguyễn Xuân Diệu

10-10-1998

Cần Thơ

5.00

5.00

5.00

Trung bình

81

Nguyễn Thị Bích Đào

09-02-1999

Sóc Trăng

8.50

9.00

8.75

Giỏi

183

Huỳnh Cẩm Loan

20-03-1997

An Giang

6.00

9.50

7.75

Khá

198

Võ Thị Huỳnh Mai

26-04-1996

Long An

7.00

8.50

7.75

Khá

272

Nguyễn Thị Thiên Nhi

03-09-1998

Bến Tre

5.50

4.50

5.00

Trung bình

276

Nguyễn Thị Cẩm Nhiên

25-12-1998

Hậu Giang

5.50

7.50

6.50

Trung bình

305

Đinh Hoàng Phúc

02-03-1995

Đồng Tháp

5.00

2.50

3.75

Kh. đạt

406

Mạch Hương Trang

22-05-1997

Kiên Giang

6.00

8.50

7.25

Khá

470

Phạm Thị Thảo Vi

24-01-1998

Cà Mau

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

488

Võ Thị Diễm Xuân

20-08-1998

Đồng Tháp

5.50

6.00

5.75

Trung bình

Tổng số: 11 thí sinh                                                                           
Đậu: 9                                                                                                                            
Rớt: 2

                                                                                                         

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Translate by Google

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Tòa Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn