Kết quả thi lớp ACBK28, Ngày: 03/03/2019

     Trường Đại học Cần Thơ                                                      Kết quả thi lớp ACBK28
Trung tâm Điện tử & Tin học                                                  Hội đồng thi: TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày: 03/03/2019

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Đ. LT

Đ. TH

Đ. TB

Xếp loại

2

Huỳnh Thị Lan Anh

06-12-2000

Cần Thơ

6.50

7.00

6.75

T.Bình

6

Tống Lưu Vân Anh

21-01-1996

Cần Thơ

6.00

5.00

5.50

T.Bình

9

Hà Quốc Bình

02-07-1997

Cần Thơ

6.00

5.00

5.50

T.Bình

19

Nguyễn Cẩm Chúc

24-08-1997

Sóc Trăng

8.50

6.00

7.25

Khá

21

Ngô Thị Hồng Cúc

29-03-1996

Kiên Giang

5.00

5.00

5.00

T.Bình

24

Nguyễn Phú Cường

25-01-1996

Vĩnh Long

7.00

5.00

6.00

T.Bình

28

Lâm Kim Dung

01-06-2000

Hậu Giang

8.50

8.50

8.50

Giỏi

37

Nguyễn Phúc Duy

11-09-2000

Hậu Giang

7.50

5.00

6.25

T.Bình

39

Ninh Hoài Phương Duy

14-12-1992

Cần Thơ

7.50

6.50

7.00

Khá

70

Bùi Nguyễn Minh Hằng

10-04-1998

Cần Thơ

6.00

6.50

6.25

T.Bình

71

Tưởng Thị Thúy Hằng

14-10-1996

Hậu Giang

6.00

6.00

6.00

T.Bình

77

Nguyễn Công Hậu

15-02-1995

Vĩnh Long

5.00

3.00

4.00

Kh. đạt

78

Võ Phước Hậu

27-06-1997

Cần Thơ

7.00

6.00

6.50

T.Bình

89

Trương Thái Huy

08-05-1997

An Giang

7.00

5.00

6.00

T.Bình

104

Vương Dĩ Khang

07-02-2000

Cần Thơ

6.00

7.00

6.50

T.Bình

122

Nguyễn Thị Trúc Linh

01-01-1996

Vĩnh Long

4.00

4.00

4.00

Kh. đạt

126

Nguyễn Hữu Lợi

28-08-1997

An Giang

9.00

9.00

9.00

Giỏi

133

Nguyễn Trúc Ly

01-11-2000

Vĩnh Long

10.00

8.00

9.00

Giỏi

144

Trần Cẫm My

10-07-1995

Cà Mau

5.00

4.00

4.50

Kh. đạt

145

Trương Thùy Mỵ

11-05-2000

Kiên Giang

7.50

6.50

7.00

Khá

154

Huỳnh Thanh Ngân

20-10-2000

Vĩnh Long

8.50

6.00

7.25

Khá

169

Hứa Hồng Ngọc

15-11-1997

Cần Thơ

7.50

6.00

6.75

T.Bình

175

Lê Trần Quốc Nhã

02-11-2000

Cần Thơ

8.00

6.00

7.00

Khá

178

Bành Ngọc Yến Nhi

01-10-1998

Vĩnh Long

8.50

9.50

9.00

Giỏi

191

Nguyễn Huỳnh Như

10-03-1998

Cần Thơ

6.00

5.00

5.50

T.Bình

194

Phan Quỳnh Như

07-10-1996

Cần Thơ

4.50

5.00

4.75

Kh. đạt

195

Phạm Thị Huỳnh Như

01-07-1997

Kiên Giang

8.00

5.50

6.75

T.Bình

211

Phạm Thị Trúc Phương

24-09-1996

Vĩnh Long

5.00

3.00

4.00

Kh. đạt

214

Đào Minh Quyên

22-04-1997

Cần Thơ

6.00

5.50

5.75

T.Bình

222

Trần Thanh Sơn

01-01-1998

Trà Vinh

8.00

8.50

8.25

Giỏi

236

Nguyễn Thị Thanh Thảo

16-01-1997

Sóc Trăng

6.50

6.00

6.25

T.Bình

237

Trần Minh Thạnh

09-10-1994

An Giang

8.00

8.50

8.25

Giỏi

249

Nguyễn Hồ Như Thủy

15-10-1997

Cần Thơ

7.00

6.00

6.50

T.Bình

252

Nguyễn Châu Ngọc Thư

06-07-2000

Cần Thơ

9.00

9.00

9.00

Giỏi

262

Nguyễn Chí Toàn

20-12-1986

Hậu Giang

7.50

8.00

7.75

Khá

267

Nguyễn Ngọc Huyền Trang

10-01-2000

Hậu Giang

6.00

5.50

5.75

T.Bình

270

Huỳnh Quang Trạng

03-07-2000

Hậu Giang

6.00

6.50

6.25

T.Bình

280

Võ Thị Huyền Trân

17-11-1996

Vĩnh Long

7.00

6.50

6.75

T.Bình

311

Lê Văn Vinh

19-05-1997

Đồng Nai

6.00

6.00

6.00

T.Bình

316

Lê Ngọc Thảo Vy

26-07-1997

Đồng Tháp

7.00

6.00

6.50

T.Bình

328

Danh Thị Hải Yến

00-00-1999

Bạc Liêu

7.50

5.00

6.25

T.Bình

   Tổng số: 41 thí sinh                                                                             Cần Thơ, ngày           tháng            năm
    Đậu: 36                                                                                                                    Chủ tịch
    Rớt: 5

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com
Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn