Kết quả thi lớp CNCBK28, Ngày: 24/02/2019

     Trường Đại học Cần Thơ                                                                Kết quả thi lớp CNCBK28
Trung tâm Điện tử & Tin học                                        Hội đồng thi: TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày: 24/02/2019

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Đ. LT

Đ. TH

Đ. TB

Xếp loại

1

Huỳnh Thị Lan Anh

06-12-2000

Cần Thơ

6.00

9.00

7.50

Khá

12

Nguyễn Cẩm Chúc

24-08-1997

Sóc Trăng

8.00

5.00

6.50

T.bình

14

Ngô Thị Hồng Cúc

29-03-1996

Kiên Giang

6.50

5.00

5.75

T.bình

18

Lâm Kim Dung

01-06-2000

Hậu Giang

8.50

10.00

9.25

Giỏi

22

Nguyễn Phúc Duy

11-09-2000

Hậu Giang

6.50

9.50

8.00

Khá

27

Phạm Thị Ngọc Duyên

01-04-1998

Cần Thơ

6.50

7.50

7.00

Khá

46

Nguyễn Ngọc Hà

17-12-1999

Đồng Tháp

7.00

9.00

8.00

Giỏi

50

Bùi Nguyễn Minh Hằng

10-04-1998

Cần Thơ

8.50

9.00

8.75

Giỏi

51

Tưởng Thị Thúy Hằng

14-10-1996

Hậu Giang

7.00

6.00

6.50

T.bình

58

Bùi Hữu Hậu

15-09-2000

Đồng Tháp

7.50

9.00

8.25

Giỏi

59

Nguyễn Công Hậu

15-02-1995

Vĩnh Long

4.00

5.00

4.50

Kh. đạt

71

Trương Thái Huy

08-05-1997

An Giang

7.00

4.00

5.50

T.bình

78

Nguyễn Lê Minh Khang

28-10-1997

Cần Thơ

6.50

5.50

6.00

T.bình

81

Vương Dĩ Khang

07-02-2000

Cần Thơ

7.00

9.50

8.25

Giỏi

94

Nguyễn Thị Trúc Linh

01-01-1996

Vĩnh Long

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

100

Nguyễn Trúc Ly

01-11-2000

Vĩnh Long

9.50

9.00

9.25

Giỏi

107

Trần Cẩm My

10-07-1995

Cà Mau

5.50

5.00

5.25

T.bình

108

Trương Thùy Mỵ

11-05-2000

Kiên Giang

6.50

9.50

8.00

Khá

115

Châu Thị Kim Ngân

21-07-2000

Cần Thơ

6.00

6.00

6.00

T.bình

117

Huỳnh Thanh Ngân

20-10-2000

Vĩnh Long

7.50

10.00

8.75

Giỏi

126

Hứa Hồng Ngọc

15-11-1997

Cần Thơ

6.00

6.50

6.25

T.bình

128

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

28-03-1996

Cần Thơ

4.50

5.50

5.00

T.bình

131

Lê Trần Quốc Nhã

02-11-2000

Cần Thơ

8.00

7.00

7.50

Khá

134

Trần Mỹ Ngân

12-12-2000

Sóc Trăng

7.50

8.50

8.00

Giỏi

136

Bành Ngọc Yến Nhi

01-10-1998

Vĩnh Long

8.00

6.50

7.25

Khá

140

Phan Thị Yến Nhi

19-08-2000

An Giang

5.50

3.50

4.50

Kh. đạt

142

Từ Thanh Nhi

07-12-1999

Cần Thơ

7.00

7.00

7.00

Khá

148

Nguyễn Huỳnh Như

10-03-1998

Cần Thơ

6.50

5.50

6.00

T.bình

149

Phạm Thị Huỳnh Như

01-07-1997

Kiên Giang

6.00

6.00

6.00

T.bình

165

Đào Minh Quyên

22-04-1997

Cần Thơ

7.00

7.50

7.25

Khá

167

Châu Thị Thúy Quỳnh

07-09-2000

An Giang

7.00

4.00

5.50

T.bình

174

Trần Thanh Sơn

01-01-1998

Trà Vinh

7.50

6.50

7.00

Khá

188

Đổng Giang Thái

22-04-1998

Cần Thơ

6.50

9.00

7.75

Khá

189

Nguyễn Thị Thanh Thảo

16-01-1997

Sóc Trăng

7.00

6.50

6.75

T.bình

191

Trần Minh Thạnh

09-10-1994

An Giang

6.50

5.50

6.00

T.bình

195

Đổng Đức Thịnh

20-09-2000

Cần Thơ

4.00

4.50

4.25

Kh. đạt

212

Nguyễn Châu Ngọc Thư

06-07-2000

Cần Thơ

7.50

10.00

8.75

Giỏi

222

Nguyễn Chí Toàn

20-12-1986

Hậu Giang

8.00

6.50

7.25

Khá

225

Nguyễn Kim Hoài Trang

03-10-2000

An Giang

8.00

6.50

7.25

Khá

226

Nguyễn Ngọc Huyền Trang

10-01-2000

Hậu Giang

5.50

5.50

5.50

T.bình

228

Trịnh Thị Ngọc Trang

06-07-1996

Cần Thơ

4.50

5.50

5.00

T.bình

229

Huỳnh Quang Trạng

03-07-2000

Cần Thơ

6.50

6.50

6.50

T.bình

247

Lê Minh Tuấn

01-11-1998

Vĩnh Long

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

259

Lê Văn Vinh

19-05-1997

An Giang

8.50

8.50

8.50

Giỏi

261

Lê Quang Vũ

31-03-1995

Cần Thơ

4.50

4.50

4.50

Kh. đạt

262

Lê Ngọc Thảo Vy

26-07-1997

Đồng Tháp

7.00

5.50

6.25

T.bình

272

Danh Thị Hải Yến

00-00-1999

Bạc Liêu

8.00

5.50

6.75

T.bình

               Tổng số: 47 thí sinh                                                                             Cần Thơ, ngày           tháng            năm
                Đậu: 41                                                                                                                    Chủ tịch
                Rớt: 6

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com
Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn