Kết quả thi lớp ACBK27, Ngày: 13/01/2019

     Trường Đại học Cần Thơ                                                Kết quả thi lớp ACBK27
Trung tâm Điện tử & Tin học                                         Hội đồng thi: TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày: 13/01/2019

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Đ. LT

Đ. TH

Đ. TB

Xếp loại

7

Nguyễn Thụy Phương Anh

12-10-1994

Cần Thơ

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

24

Trần Quốc Cường

01-02-1999

An Giang

7.00

7.50

7.25

Khá

52

Châu Ngọc Đoan

06-06-1997

Vĩnh Long

5.50

7.50

6.50

T.Bình

82

Lê Đức Huy

21-11-1992

Cần Thơ

8.50

10.00

9.25

Giỏi

112

Huỳnh Văn Lâm

22-10-1997

Trà Vinh

8.50

9.50

9.00

Giỏi

125

Nguyễn Ngọc Phi Loan

20-10-1996

Sóc Trăng

9.00

7.50

8.25

Giỏi

162

Huỳnh Thị Yến Nhi

26-06-2000

Tiền Giang

9.50

6.00

7.75

Khá

178

Nguyễn Thị Hàn Ni

26-02-2000

Bến Tre

8.50

7.50

8.00

Giỏi

214

Cao Trường Sơn

02-08-1995

Long An

7.00

6.00

6.50

T.Bình

247

Trần Thị Diễm Thúy

25-10-2000

Kiên Giang

8.50

5.50

7.00

T.Bình

248

Trần Thị Thùy

26-10-1996

Kiên Giang

9.00

9.00

9.00

Giỏi

267

Dương Lý Trang

07-09-1998

Vĩnh Long

9.50

7.00

8.25

Giỏi

274

Nguyễn Thị Ngọc Trang

14-03-1998

Cần Thơ

9.00

7.00

8.00

Giỏi

276

Phạm Thị Kiều Trang

05-09-1993

Sóc Trăng

7.00

7.50

7.25

Khá

278

Đỗ Ngọc Bích Trà

01-01-2000

Trà Vinh

8.00

9.00

8.50

Giỏi

289

Quách Thị Diễm Trinh

03-01-1997

Sóc Trăng

8.00

8.00

8.00

Giỏi

298

Trần Hoài Tuân

10-07-1991

Cần Thơ

9.50

9.00

9.25

Giỏi

324

Nguyễn Phạm Hải Yến

12-09-2000

An Giang

10.00

8.50

9.25

Giỏi

Tổng số: 18 thí sinh                                                                             Cần Thơ, ngày           tháng            năm
Đậu: 17                                                                                                                    Chủ tịch
Rớt: 1

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com
Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn