Kết quả thi lớp CNCBK27, Ngày: 06/01/2019

     Trường Đại học Cần Thơ                   Kết quả thi lớp CNCBK27
Trung tâm Điện tử &Tin học               Hội đồng thi: TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày: 06/01/2019

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Đ. LT

Đ. TH

Đ. TB

Xếp loại

12

Đào Minh Châu

04-09-2000

Cần Thơ

4,50

6,00

5,25

Trung bình

61

Trang Thị Cẩm Hướng

15-11-2000

Bạc Liêu

8,00

5,00

6,50

Trung bình

87

Nguyễn Ngọc Phi Loan

20-10-1996

Sóc Trăng

7,00

9,00

8,00

Giỏi

98

Huỳnh Thanh Ngân

20-10-2000

Vĩnh Long

0,00

0,00

0,00

Kh. đạt

120

Huỳnh Thị Yến Nhi

26-06-2000

Tiền Giang

9,00

6,50

7,75

Khá

122

Nguyễn Thị Ánh Nhi

13-01-2000

An Giang

6,00

4,00

5,00

Trung bình

133

Nguyễn Thị Hàn Ni

26-02-2000

Bến Tre

8,00

6,00

7,00

Khá

161

Cao Trường Sơn

02-08-1995

Long An

6,50

6,00

6,25

Trung bình

190

Trần Thị Diễm Thúy

25-10-2000

Kiên Giang

7,00

6,00

6,50

Trung bình

206

Đỗ Ngọc Bích Trà

01-01-2000

Trà Vinh

6,50

6,50

6,50

Trung bình

207

Nguyễn Hoàng Ngọc Trang

16-06-2000

Bạc Liêu

6,50

6,50

6,50

Trung bình

219

Đỗ Ngọc Trinh

21-09-2000

Cần Thơ

6,50

7,00

6,75

Trung bình

222

Quách Thị Diễm Trinh

03-01-1997

Sóc Trăng

0,00

0,00

0,00

Kh. đạt

234

Trần Hoài Tuân

10-07-1991

Cần Thơ

8,00

6,00

7,00

Khá

251

Nguyễn Phạm Hải Yến

12-09-2000

An Giang

8,50

8,00

8,25

Giỏi

Tổng số: 15 thí sinh                                                                             Cần Thơ, ngày           tháng            năm
Đậu: 13                                                                                                                    Chủ tịch
Rớt: 2

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com
Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn