Kết quả thi lớp ACBK26, Ngày: 02/12/2018

Trường Đại học Cần Thơ                                                               Kết quả thi lớp ACBK26
Trung tâm Điện tử &Tin học                                   Hội đồng thi: TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày: 02/12/2018

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Đ. LT

Đ. TH

Đ. TB

Xếp loại

14

Trần Văn Sĩ Ben

22-07-1997

An Giang

7.50

5.50

6.50

T.Bình

21

Huỳnh Thị Bảo Châu

24-04-1997

Cần Thơ

8.00

5.50

6.75

T.Bình

26

Huỳnh Văn Dễ

28-12-1997

An Giang

5.50

8.50

7.00

T.Bình

33

Hà Nguyễn Hoàng Duy

21-03-1997

Đồng Tháp

6.00

9.50

7.75

Khá

60

Trần Thị Kim Đồng

01-12-1997

Cần Thơ

8.00

8.50

8.25

Giỏi

69

Phạm Thu Hằng

16-02-1998

An Giang

9.50

9.50

9.50

Giỏi

78

Lê Tuyết Hoa

27-10-1999

Kiên Giang

8.50

7.50

8.00

Giỏi

84

Võ Thị Mỹ Huyền

27-12-2000

Cần Thơ

9.50

9.50

9.50

Giỏi

112

Trà Thị Lẹ

03-03-1997

Sóc Trăng

8.50

9.00

8.75

Giỏi

115

Đặng Thị Thùy Linh

21-12-1997

Cần Thơ

7.50

8.00

7.75

Khá

119

Trịnh Ngọc Linh

25-06-1997

Đồng Tháp

5.50

7.50

6.50

T.Bình

120

Đinh Thị Bích Loan

27-05-1997

Cần Thơ

7.00

6.00

6.50

T.Bình

131

Phạm Lê Thiên Lý

10-08-1997

Cần Thơ

6.50

6.50

6.50

T.Bình

142

Trần Khánh My

03-06-1998

Sóc Trăng

8.50

9.50

9.00

Giỏi

150

Lê Thị Bích Ngân

12-07-1997

Đồng Tháp

8.50

9.00

8.75

Giỏi

162

Nguyễn Thị Thanh Nghĩa

22-08-1997

Bà Rịa

7.50

9.50

8.50

Giỏi

168

Lâm Thị Thái Nguyên

26-09-1998

Cà Mau

6.50

8.50

7.50

Khá

173

Phạm Thị Minh Nguyệt

01-06-1999

An Giang

7.50

7.00

7.25

Khá

187

Trần Thị Bích Như

27-02-1999

An Giang

7.50

6.00

6.75

T.Bình

214

Lữ Thị Thanh Thanh

04-07-1991

An Giang

8.00

9.50

8.75

Giỏi

252

Trần Minh Tiền

24-08-1995

Cần Thơ

6.00

8.00

7.00

Khá

274

Nguyễn Thị Kim Tuyến

21-12-1997

Vĩnh Long

8.00

9.00

8.50

Giỏi

276

Trần Minh Tuyến

09-05-1997

Cần Thơ

7.00

9.00

8.00

Giỏi

288

Nguyễn Quốc Việt

29-12-1997

An Giang

8.00

8.50

8.25

Giỏi

296

Trần Thanh Tường Vy

25-12-2000

Đồng Tháp

8.00

8.50

8.25

Giỏi

Tổng số: 25 thí sinh                                                                             Cần Thơ, ngày           tháng            năm
Đậu: 25                                                                                                                    Chủ tịch
Rớt: 0

Lưu ý: khi xem điểm nhớ kiểm tra lại thông tin của mình lần nữa, Nếu có sai sót thì phải báo lại ngay để kịp thời điều chính lại.

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com
Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn