Kết quả thi lớp CNCBK25, Ngày: 28/10/2018

              Trường Đại học Cần Thơ                                                                           Kết quả thi lớp CNCBK25
         Trung tâm Điện tử & Tin học                                              Hội đồng thi: TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày: 28/10/2018

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Đ. LT

Đ. TH

Đ. TB

Xếp loại

15

Nguyễn Thị Diệu Ái

02-02-1997

Bến Tre

8.50

10.00

9.25

Giỏi

48

Phạm Linh Đang

28-03-2000

Kiên Giang

5.50

4.00

4.75

Kh. đạt

52

Dương Thị Anh Đào

11-01-1997

Cần Thơ

5.50

10.00

7.75

Trung bình

53

Lâm Thành Đạt

19-04-1997

Vĩnh Long

9.00

9.50

9.25

Giỏi

54

Nguyễn Minh Đẳng

16-02-1997

Cà Mau

7.50

8.50

8.00

Giỏi

62

Nguyễn Hoàng Giang

02-12-1997

An Giang

6.00

6.50

6.25

Trung bình

76

Nguyễn Thị Thu Hiền

25-08-1998

Cần Thơ

6.50

8.50

7.50

Khá

91

Trần Thị Huyền

26-11-1997

Cần Thơ

5.00

4.50

4.75

Kh. đạt

100

Cao Ngọc Yến Khoa

01-05-1998

Bến Tre

5.00

9.50

7.25

Trung bình

106

Bùi Vĩnh Kỳ

23-04-2000

Kiên Giang

6.00

6.50

6.25

Trung bình

110

Ngô Ngọc Lài

25-02-1998

Cần Thơ

5.50

8.00

6.75

Trung bình

121

Trần Chí Linh

12-12-1997

Cà Mau

4.50

4.00

4.25

Kh. đạt

133

Tạ Thị Thùy Mỵ

13-12-1997

Tiền Giang

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

147

Bùi Thị Nguyện

16-01-1986

Quảng Ngãi

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

155

Võ Thành Nhân

22-04-1998

Vĩnh Long

7.00

10.00

8.50

Giỏi

162

Nguyễn Uyên Nhi

14-11-1997

Hậu Giang

6.00

7.50

6.75

Trung bình

165

Võ Thị Yến Nhi

18-10-1998

Cần Thơ

6.50

6.00

6.25

Trung bình

171

Nguyễn Thị Ngọc Yến Nhung

06-06-1998

Long An

7.00

5.00

6.00

Trung bình

172

Võ Mai Huỳnh Nhung

01-05-1996

Hậu Giang

6.50

5.00

5.75

Trung bình

198

Nguyễn Ngọc Phụng

24-11-1998

Kiên Giang

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

204

Võ Kim Mai Phương

09-11-1996

Hậu Giang

6.00

9.00

7.50

Khá

206

Lê Hoàng Quy

14-05-1996

An Giang

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

208

Đặng Thị Thúy Quyên

03-09-1997

Cần Thơ

6.50

6.00

6.25

Trung bình

209

Đỗ Ngọc Quyến

10-10-1998

Bạc Liêu

7.00

4.50

5.75

Trung bình

210

Lương Thị Hồng Quyên

01-01-1998

Vĩnh Long

7.00

4.50

5.75

Trung bình

213

Trần Thị Mai Quyền

19-01-1997

Vĩnh Long

7.00

8.50

7.75

Khá

243

Lê Thị Hồng Thái

16-07-1996

Sóc Trăng

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

244

Lâm Hiếu Thảo

12-03-1997

Sóc Trăng

5.00

4.50

4.75

Kh. đạt

245

Trần Thị Thu Thảo

19-10-1997

Sóc Trăng

6.00

7.00

6.50

Trung bình

262

Phan Thị Kiều Thu

15-12-1997

Sóc Trăng

7.00

9.50

8.25

Giỏi

295

Dương Lý Trang

07-09-1998

Vĩnh Long

4.50

5.50

5.00

Trung bình

297

Lê Thị Trang

06-10-1997

An Giang

5.50

8.00

6.75

Trung bình

301

Nguyễn Thị Minh Trang

07-12-1997

Trà Vinh

9.00

10.00

9.50

Giỏi

302

Nguyễn Thị Ngọc Trang

14-03-1998

Cần Thơ

6.50

5.50

6.00

Trung bình

303

Sơn Thị Tú Trang

16-01-1997

Sóc Trăng

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

305

Võ Thị Thùy Trang

10-04-2000

Kiên Giang

5.50

4.50

5.00

Trung bình

326

Đặng Thị Anh Trúc

01-11-1997

Cần Thơ

7.50

4.00

5.75

Trung bình

337

Nguyễn Phương Uyên

28-03-1997

Vĩnh Long

5.00

7.00

6.00

Trung bình

347

Tạ Thị Như Ý

11-03-1999

Cần Thơ

7.00

7.50

7.25

Khá

        Tổng số: 39 thí sinh                                                                             Cần Thơ, ngày           tháng            năm
         Đậu: 29                                                                                                                    Chủ tịch
         Rớt: 10

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com
Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn