Kết quả thi lớp ACBK24. Ngày: 07/10/2018

     Trường Đại học Cần Thơ                                                                     Kết quả thi lớp ACBK24
Trung tâm Điện tử &Tin  học                                     Hội đồng thi: TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày: 07/10/2018

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Đ. LT

Đ. TH

Đ. TB

Xếp loại

12

Đoàn Chí Cường

12-09-1997

An Giang

7.00

9.50

8.25

Giỏi

24

Trần Anh Duy

15-08-1998

Cần Thơ

7.50

8.00

7.75

Khá

40

Phan Thành Đúng

22-11-1996

Cần Thơ

4.50

0.00

2.25

Kh. đạt

53

Nguyễn Thị Ngọc Hân

23-08-1995

Vĩnh Long

9.50

9.00

9.25

Giỏi

70

Trần Thị Diễm Hương

18-04-1997

Cần Thơ

8.50

6.00

7.25

Khá

73

Đặng Trung Khang

13-08-1997

Vĩnh Long

8.00

5.50

6.75

T.Bỉnh

82

Nguyễn Quốc Kim

19-09-1998

Đồng Tháp

8.50

8.50

8.50

Giỏi

93

Lê Thị Thùy Linh

14-04-1997

Cần Thơ

9.00

8.50

8.75

Giỏi

107

Trần Thị Bảo Lý

27-11-1996

Long An

9.00

8.50

8.75

Giỏi

128

Lê Thị Thảo Nguyên

28-12-1996

Tp. Hồ Chí Minh

8.00

9.50

8.75

Giỏi

134

Ngô Trọng Nhân

23-01-1996

An Giang

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

171

Nguyễn Minh Sang

12-11-1997

Bạc Liêu

6.00

5.50

5.75

T.Bình

176

Lý Minh Tâm

29-10-1997

Cần Thơ

8.00

9.50

8.75

Giỏi

188

Nguyễn Thị Thu Thảo

22-10-1997

Vĩnh Long

8.00

5.50

6.75

T.Bình

197

Phan Quốc Thịnh

20-08-1995

Đồng Tháp

9.00

8.00

8.50

Giỏi

249

Lê Hoàng Tuấn

01-01-1996

Cà Mau

6.50

8.50

7.50

Khá

Tổng số: 16 thí sinh                                                                             Cần Thơ, ngày           tháng            năm
Đậu: 14                                                                                                                    Chủ tịch
Rớt: 2

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com
Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn