Kết quả thi lớp CNCBK24, Ngày: 30/09/2018

     Trường Đại học Cần Thơ                                     Kết quả thi lớp CNCBK24
Trung tâm Điện tử &Tin học               Hội đồng thi: TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày: 30/09/2018

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Đ. LT

Đ. TH

Đ. TB

Xếp loại

16

Cao Thành Công

24-01-1996

Đồng Tháp

7.00

8.50

7.75

Khá

18

Đoàn Chí Cường

12-09-1997

An Giang

8.00

10.00

9.00

Giỏi

28

Lê Hoàng Quy

14-05-1996

An Giang

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

30

Trần Anh Duy

15-08-1998

Cần Thơ

7.00

8.50

7.75

Khá

41

Phan Thành Đúng

22-11-1996

Cần Thơ

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

42

Nguyễn Hoàng Giang

02-12-1997

An Giang

5.00

4.50

4.75

Kh. đạt

53

Nguyễn Thị Ngọc Hân

23-08-1995

Vĩnh Long

8.50

9.00

8.75

Giỏi

68

Trần Thị Diễm Hương

18-04-1997

Cần Thơ

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

73

Đặng Trung Khang

13-08-1997

Vĩnh Long

8.00

5.50

6.75

Trung bình

78

Nguyễn Quốc Kim

19-09-1998

Đồng Tháp

7.00

8.00

7.50

Khá

86

Bùi Thanh Liêm

20-11-1997

An Giang

7.50

7.00

7.25

Khá

90

Lê Thị Thùy Linh

14-04-1997

Cần Thơ

8.50

10.00

9.25

Giỏi

102

Trần Thị Bảo Lý

27-11-1996

Long An

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

126

Tô Yến Ngọc

15-04-1997

Bạc Liêu

6.00

7.50

6.75

Trung bình

129

Lê Thị Thảo Nguyên

28-12-1996

Tp. Hồ Chí Minh

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

159

Lê Thanh Phong

21-02-1996

Hậu Giang

6.00

9.00

7.50

Khá

184

Nguyễn Minh Sang

12-11-1997

Bạc Liêu

7.50

5.00

6.25

Trung bình

190

Nguyễn Thanh Sơn

28-06-1999

Bến Tre

7.00

5.50

6.25

Trung bình

205

Phan Quốc Thịnh

20-08-1995

Đồng Tháp

8.00

8.00

8.00

Giỏi

214

Diệp Tấn Thuận

10-08-1997

Trà Vinh

6.00

7.50

6.75

Trung bình

227

Trần Thị Anh Thư

23-06-1999

Sóc Trăng

7.00

6.00

6.50

Trung bình

252

Lê Hoàng Tuấn

01-01-1996

Cà Mau

6.50

8.50

7.50

Khá

266

Lê Văn Vững

21-11-1997

Bạc Liêu

5.00

3.00

4.00

Kh. đạt

269

Nguyễn Anh Xuân

09-10-1997

Vĩnh Long

6.50

7.00

6.75

Trung bình

Tổng số: 24 thí sinh                                                                             Cần Thơ, ngày           tháng            năm
Đậu: 17                                                                                                                    Chủ tịch
Rớt: 7

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com
Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn