Kết quả thi lớp CNCBK23, Ngày: 26/08/2018

     Trường Đại học Cần Thơ                   Kết quả thi lớp CNCBK23
Trung tâm Điện tử &Tin học               Hội đồng thi: TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày: 26/08/2018

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Đ. LT

Đ. TH

Đ. TB

Xếp loại

10

Nguyễn Quốc Bảo

25-01-1999

Đồng Tháp

5.50

5.00

5.25

Trung bình

23

Trần Nguyễn Thùy Dương

20-10-1999

Đồng Tháp

5.50

5.00

5.25

Trung bình

34

Mai Thị Diệu Hiền

12-12-1999

An Giang

8.00

8.00

8.00

Giỏi

61

Dương Huỳnh Tú Lê

11-02-1997

Bạc Liêu

7.00

6.50

6.75

Trung bình

96

Ngô Trọng Nhân

23-01-1996

An Giang

6.00

5.00

5.50

Trung bình

97

Nguyễn Thị Mỹ Nhân

12-12-1996

Sóc Trăng

5.50

6.50

6.00

Trung bình

103

Trương Thị Yến Nhi

06-07-1998

Đồng Tháp

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

118

Nguyễn Minh Quang

12-08-1999

Cần Thơ

6.00

4.50

5.25

Trung bình

122

Đặng Thiên Quý

28-03-1999

An Giang

5.00

4.00

4.50

Kh. đạt

127

Nguyễn Thanh Sơn

28-06-1999

Bến Tre

5.00

3.00

4.00

Kh. đạt

130

Trần Minh Tâm

06-04-1999

An Giang

7.00

6.00

6.50

Trung bình

134

Bùi Phương Thảo

17-12-1999

Cần Thơ

7.00

9.50

8.25

Giỏi

145

Trần Thị Mai Thy

17-01-1998

Bến Tre

6.00

4.00

5.00

Trung bình

159

Lư Thị Mai Trúc

18-06-1998

An Giang

6.50

4.50

5.50

Trung bình

173

Lê Văn Vững

21-11-1997

Bạc Liêu

4.50

1.00

2.75

Kh. đạt

 Tổng số: 15 thí sinh                                                                             Cần Thơ, ngày           tháng            năm
  Đậu: 11                                                                                                                    Chủ tịch
  Rớt: 4

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com
Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn