Kết quả thi lớp ACBK25, Ngày: 04/11/2018

     Trường Đại học Cần Thơ                   Kết quả thi lớp ACBK25
Trung tâm Điện tử &Tin học               Hội đồng thi: TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày: 04/11/2018

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Đ. LT

Đ. TH

Đ. TB

Xếp loại

1

Nguyễn Thị Diệu Ái

02-02-1997

Bến Tre

10.00

9.00

9.50

Giỏi

46

Phạm Linh Đang

28-03-2000

Kiên Giang

5.00

5.00

5.00

T.Bình

47

Dương Thị Anh Đào

11-01-1997

Cần Thơ

7.00

7.50

7.25

Khá

48

Lâm Thành Đạt

19-04-1997

Vĩnh Long

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

52

Nguyễn Minh Đẳng

16-02-1997

Cà Mau

7.50

7.00

7.25

Khá

65

Nguyễn Thị Thu Hiền

25-08-1998

Cần Thơ

8.00

9.00

8.50

Giỏi

88

Trần Thị Huyền

26-11-1997

Cần Thơ

6.50

5.00

5.75

T.Bình

99

Cao Ngọc Yến Khoa

01-05-1998

Bến Tre

7.00

6.00

6.50

T.Bình

106

Bùi Vĩnh Kỳ

23-04-2000

Kiên Giang

6.00

7.00

6.50

T.Bình

107

Ngô Ngọc Lài

25-02-1998

Cần Thơ

7.00

9.00

8.00

Giỏi

118

Trần Chí Linh

12-12-1997

Cà Mau

5.50

5.00

5.25

T.Bình

150

Võ Thành Nhân

22-04-1998

Vĩnh Long

7.00

8.00

7.50

Khá

158

Võ Thị Yến Nhi

18-10-1998

Cần Thơ

6.50

6.50

6.50

T.Bình

162

Nguyễn Thị Ngọc Yến Nhung

06-06-1998

Long An

5.00

7.50

6.25

T.Bình

190

Đặng Thị Thúy Quyên

03-09-1997

Cần Thơ

7.00

5.00

6.00

T.Bình

192

Lương Thị Hồng Quyên

01-01-1998

Vĩnh Long

6.50

3.00

4.75

Kh. đạt

196

Trần Thị Mai Quyền

19-01-1997

Vĩnh Long

8.00

6.00

7.00

Khá

212

Lâm Hiếu Thảo

12-03-1997

Sóc Trăng

4.50

4.00

4.25

Kh. đạt

222

Trần Thị Thu Thảo

19-10-1997

Sóc Trăng

6.00

9.00

7.50

Khá

238

Phan Thị Kiều Thu

15-12-1997

Sóc Trăng

7.50

7.50

7.50

Khá

250

Trần Thị Anh Thư

23-06-1999

Sóc Trăng

6.00

7.00

6.50

T.Bình

268

Lê Thị Trang

06-10-1997

An Giang

6.00

7.50

6.75

T.Bình

271

Nguyễn Thị Minh Trang

07-12-1997

Trà Vinh

9.50

9.50

9.50

Giỏi

274

Võ Thị Thùy Trang

10-04-2000

Kiên Giang

6.00

5.50

5.75

T.Bình

293

Đặng Thị Ánh Trúc

01-11-1997

Cần Thơ

8.00

7.50

7.75

Khá

313

Nguyễn Phương Uyên

28-03-1997

Vĩnh Long

7.50

6.50

7.00

Khá

Tổng số: 26 thí sinh                                                                             Cần Thơ, ngày           tháng            năm
Đậu: 23                                                                                                                    Chủ tịch
Rớt: 3

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com
Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn