Kết quả thi tin học lớp ACBK16-Ngày: 04/02/2018

Trường Đại học Cần Thơ                                                                                                 Kết quả thi lớp ACBK16

Trung tâm Điện tử &Tin học                                                                 Hội đồng thi: TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày: 04/02/2018

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Đ. LT

Đ. TH

Đ. TB

Xếp loại

1

Lê Tuấn Anh

14-12-1996

Kiên Giang

5.00

6.50

5.75

T.Bình

11

Danh Thị Bích

04-02-1998

Kiên Giang

6.00

6.00

6.00

T.Bình

19

Lê Tấn Cường

10-09-1996

Vĩnh Long

7.50

9.50

8.50

Giỏi

25

Lê Thanh Duy

25-10-1997

An Giang

6.00

7.00

6.50

T.Bình

32

Trương Thị Hồng Duyên

12-02-1996

Kiên Giang

7.00

9.50

8.25

Giỏi

33

Lư Nguyễn Thái Dương

15-01-1997

Cần Thơ

7.00

7.00

7.00

Khá

34

Nguyễn Thị Thùy Dương

10-12-1996

An Giang

7.50

7.00

7.25

Khá

42

Huỳnh Đức

08-07-1999

Sóc Trăng

5.50

5.00

5.25

T.Bình

50

Trịnh Phước Hào

28-09-1999

Sóc Trăng

7.50

8.00

7.75

Khá

51

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

20-10-1996

Đồng Tháp

7.00

10.00

8.50

Giỏi

52

Võ Thị Mỹ Hạnh

16-11-1997

Cần Thơ

6.50

4.00

5.25

Kh. đạt

62

Chu Thị Ánh Hồng

16-10-1996

Cần Thơ

6.50

8.50

7.50

Khá

63

Trần Thị Thu Hồng

08-03-1996

Bến Tre

7.50

10.00

8.75

Giỏi

67

Nguyễn Hoàng Huy

21-09-1995

Cần Thơ

9.00

8.50

8.75

Giỏi

70

Võ Thị Ngọc Huyền

05-12-1997

Sóc Trăng

8.00

9.00

8.50

Giỏi

80

Trương Hồng Khuyên

02-09-1995

Cần Thơ

6.50

9.00

7.75

Khá

85

Cao Thị Yến Linh

29-10-1995

Sóc Trăng

6.00

4.50

5.25

Kh. đạt

88

Trương Huyền Linh

10-08-1996

Cà Mau

7.00

9.50

8.25

Giỏi

97

Nguyễn Thị Huyền Minh

14-11-1996

An Giang

4.50

4.50

4.50

Kh. đạt

99

Hồ Thị My

30-04-1997

Bạc Liêu

7.00

8.00

7.50

Khá

100

Nguyễn Tố My

12-10-1995

Cà Mau

5.50

4.00

4.75

Kh. đạt

106

Nguyễn Thị Kim Ngân

10-03-1997

An Giang

6.50

6.00

6.25

T.Bình

134

Võ Thị Yến Nhi

28-11-1996

Cần Thơ

8.00

7.00

7.50

Khá

136

Trần Thị Cẩm Nhung

24-11-1996

Cần Thơ

4.00

4.00

4.00

Kh. đạt

137

Nguyễn Thị Huỳnh Như

07-05-1996

An Giang

5.50

8.50

7.00

T.Bình

140

Võ Văn Ô

15-07-1995

Kiên Giang

7.50

5.00

6.25

T.Bình

143

Huỳnh Tấn Phát

10-03-1994

Bạc Liêu

7.00

9.00

8.00

Giỏi

148

Hồ Hoàng Phúc

16-09-1995

Cần Thơ

6.00

9.50

7.75

Khá

149

Dương Hải Phụng

01-02-1998

Kiên Giang

7.50

9.00

8.25

Giỏi

155

Huỳnh Thị Quyên

03-06-1994

Vĩnh Long

6.00

5.50

5.75

T.Bình

157

Trần Thanh Thùy Sang

17-09-1995

Kiên Giang

6.00

6.50

6.25

T.Bình

174

Nguyễn Tấn Thành

25-01-1994

Tiền Giang

7.00

9.50

8.25

Giỏi

175

Nguyễn Mạnh Thân

31-12-1994

Cần Thơ

6.50

5.50

6.00

T.Bình

204

Nguyễn Thị Kiều Tiên

26-09-1997

Long An

7.00

7.00

7.00

Khá

207

Nguyễn Minh Tiến

19-11-1997

Bạc Liêu

5.50

7.00

6.25

T.Bình

208

Nguyễn Thị Ngọc Tiền

10-07-1997

Bạc Liêu

6.50

5.50

6.00

T.Bình

214

Bùi Kim Trang

19-09-1998

Cà Mau

7.50

8.00

7.75

Khá

215

Cao Thị Kiều Trang

05-07-1996

Cần Thơ

7.00

9.00

8.00

Giỏi

221

Lê Ngọc Trâm

24-04-1999

Cà Mau

5.50

5.50

5.50

T.Bình

222

Lê Thị Ngọc Trân

18-09-1999

An Giang

5.00

5.00

5.00

T.Bình

223

Lưu Thị Huyền Trân

22-04-1996

Sóc Trăng

7.00

10.00

8.50

Giỏi

225

Nguyễn Thị Quế Trân

25-03-1995

Đồng Tháp

7.50

6.00

6.75

T.Bình

227

Lư Thị Kim Trinh

24-12-1996

Cần Thơ

6.00

4.00

5.00

Kh. đạt

233

Châu Ngọc Tuyên

07-03-1997

Cần Thơ

5.50

6.00

5.75

T.Bình

240

Nguyễn Gia Uyên

15-05-1998

Cà Mau

7.50

5.00

6.25

T.Bình

Tổng số: 45 thí sinh                                                                                                                        Cần Thơ, ngày tháng năm

Đậu: 39                                                                                                                                                 Chủ tịch

Rớt: 6

 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com
Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn