Kết quả thi tin học (Khóa thi ngày 07/01/2018)

 

        Trường Đại học Cần Thơ                                                                           Kết quả thi lớp ACBK15

      Trung tâm Điện tử &Tin học                              Hội đồng thi: TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày: 07/01/2018

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Đ. LT

Đ. TH

Đ. TB

Xếp loại

16

Danh Thị Cẩm Duyên

30-12-1996

Kiên Giang

8.00

7.00

7.50

Khá

21

Nguyễn Tấn Đạt

06-11-1995

Sóc Trăng

8.00

6.50

7.25

Khá

39

Lâm Thị Mỹ Hòa

09-09-1996

An Giang

6.00

8.00

7.00

Khá

60

Trần Thị Thúy Nga

27-08-1996

An Giang

5.50

4.50

5.00

Kh. đạt

63

Trần Mỹ Ngân

17-03-1997

Vĩnh Long

3.50

3.50

3.50

Kh. đạt

64

Huỳnh Mỹ Ngọc

05-09-1996

Kiên Giang

4.00

4.00

4.00

Kh. đạt

81

Nguyễn Châu Nhuận Phát

13-09-1997

Vĩnh Long

6.00

4.00

5.00

Kh. đạt

87

Nhâm Trúc Phương

06-05-1996

Sóc Trăng

8.00

9.50

8.75

Giỏi

94

Ngô Minh Tăng

06-04-1997

Cần Thơ

7.00

5.50

6.25

T.Bình

110

Trần Thị Như Thư

31-05-1996

An Giang

6.00

7.00

6.50

T.Bình

120

Phạm Lâm Mỹ Trang

18-03-1996

Đồng Tháp

7.00

8.50

7.75

Khá

122

Nguyễn Thị Thu Trang

27-06-1997

Đồng Tháp

7.50

9.50

8.50

Giỏi

125

Nguyễn Châu Hồng Trâm

10-10-1997

Vĩnh Long

6.00

5.50

5.75

T.Bình

143

Phạm Minh Vi

28-03-1996

Cần Thơ

6.00

8.00

7.00

Khá

147

Trần Khánh Vy

09-08-1999

Cần Thơ

7.00

7.50

7.25

Khá

Tổng số: 15 thí sinh                                                                                                                         Cần Thơ, ngày           tháng            năm

Đậu: 11                                                                                                                                                         Chủ tịch

Rớt: 4

 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com
Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn