Kết quả thi tin học (Khóa thi ngày 24/12/2017)

 

Trường Đại học Cần Thơ                                                                                                   Kết quả thi lớp CNCBK15

  Trung tâm Điện tử &Tin học                                                     Hội đồng thi: TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày: 24/12/2017

 

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Đ. LT

Đ. TH

Đ. TB

Xếp loại

19

Nguyễn Anh Duy

21-03-1998

Kiên Giang

5.50

5.50

5.50

Trung bình

21

Lê Thị Mỹ Duyên

09-09-1996

Cần Thơ

8.50

7.50

8.00

Giỏi

64

Trần Thị Thúy Nga

27-08-1996

An Giang

6.00

6.50

6.25

Trung bình

70

Trần Mỹ Ngân

17-03-1997

Vĩnh Long

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

74

Hoàng Mai Như Ngọc

29-01-1996

Kiên Giang

5.00

6.00

5.50

Trung bình

75

Huỳnh Mỹ Ngọc

05-09-1996

Kiên Giang

4.50

5.50

5.00

Trung bình

86

Đỗ Thị Như Oanh

20-11-1995

Cần Thơ

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

87

Nguyễn Châu Nhuận Phát

13-09-1997

Vĩnh Long

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

94

Nhâm Trúc Phương

06-05-1996

Sóc Trăng

6.00

8.50

7.25

Khá

99

Ngô Minh Tăng

06-04-1997

Cần Thơ

5.50

4.50

5.00

Trung bình

113

Đặng Quang Minh Thư

30-01-1999

Vĩnh Long

3.50

3.00

3.25

Kh. đạt

118

Trần Thị Như Thư

31-05-1996

An Giang

7.00

5.00

6.00

Trung bình

127

Nguyễn Thị Thu Trang

27-06-1997

Đồng Tháp

8.50

7.50

8.00

Giỏi

128

Phạm Lâm Mỹ Trang

18-03-1996

Đồng Tháp

7.00

5.50

6.25

Trung bình

129

Nguyễn Châu Hồng Trâm

10-10-1997

Vĩnh Long

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

132

Lê Thị Nhựt Trân

29-06-1999

Cần Thơ

5.00

6.50

5.75

Trung bình

142

Phạm Minh Vi

28-03-1996

Cần Thơ

6.00

4.50

5.25

Trung bình

145

Trần Khánh Vy

09-08-1999

Cần Thơ

7.00

8.50

7.75

Khá

                                            Tổng số: 18 thí sinh                                                                            Cần Thơ, ngày           tháng            năm

                                              Đậu: 13                                                                                                                     Chủ tịch

                                              Rớt: 5

 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com
Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn