Kết quả thi tin học (Khóa thi ngày 03/12/2017)

 

Trường Đại học Cần Thơ                                                                                   Kết quả thi lớp ACBK14

Trung tâm Điện tử &Tin học                                                             Hội đồng thi: TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày: 03/12/2017

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Đ. LT

Đ. TH

Đ. TB

Xếp loại

4

Lê Thị Loan Anh

17-08-1978

Hậu Giang

6.00

7.00

6.50

T.Bình

8

Nguyễn Phạm Vân Anh

08-07-1999

Đồng Tháp

9.00

8.00

8.50

Giỏi

14

Võ Minh Kiều Châu

23-11-1996

An Giang

7.00

8.50

7.75

Khá

17

Nguyễn Thị Mỹ Chi

16-09-1997

Kiên Giang

8.50

9.00

8.75

Giỏi

18

Trần Thái Chiến

09-09-1995

An Giang

7.00

7.50

7.25

Khá

23

Nguyễn Hoàng Dung

12-03-1996

Bạc Liêu

7.00

7.00

7.00

Khá

25

Cao Thị Thúy Duy

05-09-1997

Kiên Giang

9.00

9.00

9.00

Giỏi

30

Trần Khắc Duy

29-05-1995

Cà Mau

9.00

10.00

9.50

Giỏi

32

Phạm Tấn Dũ

14-12-1995

Kiên Giang

10.00

10.00

10.00

Giỏi

33

Trần Hoàng Dũng

06-03-1995

Cần Thơ

6.50

5.50

6.00

T.Bình

39

Nguyễn Ngọc Điểm

05-06-1995

Cà Mau

9.50

8.00

8.75

Giỏi

47

Trần Ngọc Thanh Giang

09-04-1987

Cần Thơ

9.00

10.00

9.50

Giỏi

50

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

19-02-1985

Hậu Giang

7.00

7.00

7.00

Khá

52

Trần Thị Bạch Hạt

05-05-1979

Hậu Giang

6.50

8.00

7.25

Khá

65

Bùi Quang Huy

28-07-1997

Cần Thơ

8.50

9.50

9.00

Giỏi

69

Phạm Thị Ngọc Huyền

21-09-1999

Cần Thơ

7.50

9.50

8.50

Giỏi

72

Võ Văn Húa

12-04-1995

Cần Thơ

7.00

7.50

7.25

Khá

83

Lê Ngọc Khoa

12-05-1982

Cần Thơ

6.00

5.50

5.75

T.Bình

89

Bùi Thị Thiên Lan

16-10-1995

Bến Tre

8.50

9.50

9.00

Giỏi

96

Nguyễn Lê Khánh Linh

29-11-1993

Vĩnh Long

8.00

8.50

8.25

Giỏi

100

Từ Thị Thùy Linh

11-10-1980

Cần Thơ

9.00

8.50

8.75

Giỏi

108

Nguyễn Ngọc Lý

12-09-1978

Cần Thơ

7.00

5.00

6.00

T.Bình

123

Lê Thị Kim Ngân

01-01-1996

An Giang

7.00

8.50

7.75

Khá

125

Mai Trương Ngọc Ngân

20-11-1995

Cần Thơ

9.00

9.50

9.25

Giỏi

132

Trần Thị Yến Ngọc

01-01-1996

Sóc Trăng

6.00

8.50

7.25

Khá

135

Sơn Thái Nguyên

04-08-1994

Sóc Trăng

8.50

9.50

9.00

Giỏi

137

Trương Thị Hạnh Nguyên

29-01-1997

Cà Mau

8.50

8.50

8.50

Giỏi

158

Huỳnh Thị Cẩm Nhung

10-10-1996

Bạc Liêu

5.00

7.50

6.25

T.Bình

162

Huỳnh Cẩm Như

20-11-1994

Cà Mau

6.00

9.00

7.50

Khá

164

Lâm Yến Như

01-08-1996

An Giang

7.00

6.50

6.75

T.Bình

165

Lê Tố Như

16-12-1996

Hậu Giang

5.50

7.00

6.25

T.Bình

179

Nguyễn Tấn Phước

04-12-1996

Cần Thơ

7.00

9.00

8.00

Giỏi

180

Nguyễn Ngọc Quyên

30-08-1985

Long An

8.00

8.50

8.25

Giỏi

181

Thạch Thị Retrây

15-12-1995

Vĩnh Long

8.50

8.00

8.25

Giỏi

183

Nguyễn Cao Sang

20-08-1996

Đồng Tháp

6.00

5.50

5.75

T.Bình

187

Đặng Thị Thu Tâm

22-08-1997

Vĩnh Long

8.50

9.50

9.00

Giỏi

189

Lưu Duy Tân

13-09-1995

Vĩnh Long

6.50

8.50

7.50

Khá

195

Trần Thanh Thanh

22-01-1995

Bến Tre

6.00

10.00

8.00

Khá

198

Nguyễn Ngọc Thảnh

02-08-1984

Vĩnh Long

5.50

5.00

5.25

T.Bình

200

Nguyễn Trương Phương Thảo

22-02-1998

Cần Thơ

7.50

10.00

8.75

Giỏi

202

Lê Thị Thắm

26-09-1969

Hậu Giang

6.50

6.00

6.25

T.Bình

203

Nguyễn Ngọc Thắm

15-09-1980

Cần Thơ

8.00

9.00

8.50

Giỏi

207

Nguyễn Quốc Thịnh

26-02-1996

Tiền Giang

6.50

8.50

7.50

Khá

209

Nguyễn Anh Thoại

14-10-1996

Vĩnh Long

8.00

8.50

8.25

Giỏi

212

Nguyễn Thị Minh Thùy

27-08-1995

Cần Thơ

8.50

10.00

9.25

Giỏi

215

Nguyễn Lê Anh Thư

01-01-1997

Vĩnh Long

8.00

7.00

7.50

Khá

220

Hạ Thùy Thủy Tiên

17-05-1999

Đồng Tháp

8.50

6.50

7.50

Khá

221

Lê Trần Thủy Tiên

05-11-1995

Đồng Tháp

8.50

8.50

8.50

Giỏi

231

Thái Ngọc Diễm Trang

28-02-1993

Cần Thơ

9.50

9.50

9.50

Giỏi

237

Nguyễn Ngọc Trinh

15-12-1997

Bạc Liêu

7.00

9.50

8.25

Giỏi

245

Nguyễn Thị Thanh Truyền

31-05-1996

Sóc Trăng

6.50

8.50

7.50

Khá

251

Nguyễn Văn Trường

16-06-1998

Cần Thơ

8.50

9.00

8.75

Giỏi

255

Nguyễn Thị Cẩm Tú

01-11-1983

Cần Thơ

7.50

6.00

6.75

T.Bình

256

Trương Thị Hồng Tươi

22-03-1969

Cần Thơ

7.00

2.50

4.75

Kh. đạt

257

Trương Thị Kim Tươi

10-06-1999

Đồng Tháp

9.50

9.00

9.25

Giỏi

262

Võ Ngọc Khánh Vi

09-08-1996

Cần Thơ

7.00

7.00

7.00

Khá

267

Lữ Thị Thanh Xuân

26-06-1989

Hậu Giang

7.50

9.00

8.25

Giỏi

            Tổng số: 57 thí sinh                                                                                            Cần Thơ, ngày           tháng            năm

     Đậu: 56                                                                                                                                         Chủ tịch

  Rớt: 1                                                                                                                                                           

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com
Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn