Kết quả thi tin học (Khóa thi ngày 05/11/2017)

                   Trường Đại học Cần Thơ                                            Kết quả thi lớp ACBK13

              Trung tâm Điện tử &Tin Học                   Hội đồng thi: TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày: 05/11/2017  ​  

 

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Đ. LT

Đ. TH

Đ. TB

Xếp loại

2

Nguyễn Thị Mỹ An

13-06-1995

An Giang

9.00

10.00

9.50

Giỏi

4

Nguyễn Thị Thúy An

22-09-1997

An Giang

8.00

9.50

8.75

Giỏi

6

Ngô Huỳnh Tuấn Anh

28-05-1996

An Giang

7.50

9.50

8.50

Giỏi

10

Bùi Xuân Bách

10-07-1997

Sóc Trăng

6.50

6.00

6.25

T.Bình

36

Nguyễn Thị Thùy Duyên

20-10-1997

An Giang

8.50

8.00

8.25

Giỏi

37

Võ Thị Mỹ Duyên

02-11-1998

Trà Vinh

9.00

7.50

8.25

Giỏi

40

Lê Thị Thùy Dương

18-10-1997

An Giang

7.50

8.00

7.75

Khá

43

Lê Thị Mỹ Đạm

11-03-1997

An Giang

8.50

6.50

7.50

Khá

49

Phạm Phúc Định

21-12-1991

Sóc Trăng

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

51

Vũ Văn Đức

04-11-1997

Sóc Trăng

8.00

9.00

8.50

Giỏi

56

Trần Văn Giàu

26-12-1997

Cần Thơ

8.00

8.50

8.25

Giỏi

59

Đào Lâm Gia Hào

16-09-1998

Cần Thơ

6.50

8.50

7.50

Khá

61

Trần Thị Cúc

08-02-1997

Thừa Thiên Huế

8.00

8.00

8.00

Giỏi

68

Nguyễn Công Hậu

15-02-1995

Vĩnh Long

5.00

4.00

4.50

Kh. đạt

70

Ông Trung Hiếu

22-05-1995

Cà Mau

4.50

5.00

4.75

Kh. đạt

71

Nguyễn Thị Thanh Hoa

27-01-1996

Hậu Giang

8.50

8.00

8.25

Giỏi

80

Vũ Thị Thanh Huyền

18-08-1996

Cần Thơ

7.50

7.00

7.25

Khá

91

Châu Hoàng Lê Khang

21-07-1998

Bạc Liêu

7.50

7.50

7.50

Khá

95

Nguyễn Kim Khánh

05-05-1997

Bến Tre

9.50

8.00

8.75

Giỏi

97

Phạm Đăng Khoa

19-09-1998

Vĩnh Long

8.00

10.00

9.00

Giỏi

103

Trương Thị Thúy Kiều

05-09-1996

Bến Tre

9.00

10.00

9.50

Giỏi

105

Dương Vịnh Kỳ

26-08-1997

Sóc Trăng

7.00

6.00

6.50

T.Bình

120

Lê Hữu Lộc

30-01-1998

An Giang

7.50

6.50

7.00

Khá

122

Phạm Tuấn Lộc

15-11-1996

Cần Thơ

7.00

5.50

6.25

T.Bình

126

Nguyễn Tiết Mai

17-09-1995

Cà Mau

6.00

9.00

7.50

Khá

132

Châu Thị Kim Ngân

13-10-1998

Tiền Giang

7.50

6.50

7.00

Khá

133

Ngô Thị Kim Ngân

15-04-1997

Đồng Tháp

9.00

6.50

7.75

Khá

135

Nguyễn Thị Kiều Ngân

20-09-1995

Đồng Tháp

6.50

8.00

7.25

Khá

136

Nguyễn Thị Kim Ngân

30-05-1998

An Giang

8.50

8.50

8.50

Giỏi

137

Phạm Thị Mỹ Ngân

16-01-1996

Cần Thơ

6.00

7.50

6.75

T.Bình

140

Trịnh Thư Ngân

04-05-1997

Bến Tre

9.50

10.00

9.75

Giỏi

147

Nguyễn Khoa Nguyên

29-08-1996

Cà Mau

8.50

8.50

8.50

Giỏi

150

Trần Khôi Nguyên

13-08-1993

Vĩnh Long

8.00

8.00

8.00

Giỏi

151

Lâm Hải Ngư

02-09-1999

Sóc Trăng

9.00

6.00

7.50

Khá

154

Đoàn Thị Huỳnh Nhi

21-12-1996

Bến Tre

9.00

8.50

8.75

Giỏi

155

Huỳnh Ngọc Nhi

21-11-1996

Cần Thơ

6.00

7.00

6.50

T.Bình

163

Phạm Ngọc Nhị

28-07-1998

An Giang

7.50

6.50

7.00

Khá

168

Nguyễn Thị Hồng Như

28-10-1996

Cà Mau

6.50

6.50

6.50

T.Bình

172

Hồ Hằng Ni

11-01-1997

Cà Mau

8.50

6.50

7.50

Khá

194

Trần Đông Quân

06-03-1998

Cần Thơ

8.50

10.00

9.25

Giỏi

198

Lê Mỹ Quyền

10-10-1997

Sóc Trăng

7.50

9.00

8.25

Giỏi

202

Phạm Thị Măng Ri

19-08-1996

An Giang

9.50

9.00

9.25

Giỏi

217

Huỳnh Mai Thảo

05-02-1994

Vĩnh Long

9.50

9.50

9.50

Giỏi

218

Huỳnh Thị Phương Thảo

27-10-1996

Tiền Giang

6.00

8.00

7.00

Khá

226

Nguyễn Trần Hoa Thiên

26-05-1997

An Giang

9.00

8.00

8.50

Giỏi

236

Phạm Thị Thanh Thúy

06-06-1998

Kiên Giang

8.50

8.00

8.25

Giỏi

238

Trương Anh Thư

01-06-1997

Cần Thơ

6.50

7.00

6.75

T.Bình

242

Nguyễn Cẩm Tiên

05-05-1999

Sóc Trăng

9.00

5.50

7.25

T.Bình

248

Hồng Vỉnh Tiến

08-02-1996

Trà Vinh

7.00

7.00

7.00

Khá

249

Huỳnh Thanh Đức Tín

05-11-1999

Cần Thơ

7.50

7.00

7.25

Khá

254

Nguyễn Thị Mai Trang

15-02-1997

An Giang

8.50

8.50

8.50

Giỏi

272

Lý Thị Ngọc Tuyền

13-01-1997

Sóc Trăng

8.50

8.00

8.25

Giỏi

289

Văn Thúy Vy

08-11-1997

Sóc Trăng

7.00

7.50

7.25

Khá

          Tổng số: 53 thí sinh                                                                             Cần Thơ, ngày           tháng            năm

                Đậu: 50                                                                                                                    Chủ tịch

                 Rớt: 3

 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com
Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn