Kết quả thi tin học (Khóa thi ngày 08/10/2017)

                                          

                       Trường Đại học Cần Thơ                                      Kết quả thi lớp ACBK12

                      Trung tâm Điện tử &Tin Học                  Hội đồng thi: TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày: 08/10/2017

 

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Đ. LT

Đ. TH

Đ. TB

Xếp loại

73

Trần Thị Kim Hương

28-12-1996

Hậu Giang

8.00

8.00

8.00

Giỏi

148

Nguyễn Hoàng Phước

10-12-1996

Bạc Liêu

7.00

7.50

7.25

Khá

153

Lý Ngọc Quí

18-10-1996

Kiên Giang

8.00

7.00

7.50

Khá

159

Trần Chí Quyết

18-06-1996

Trà Vinh

8.00

9.00

8.50

Giỏi

227

Phan Nhật Tùng

08-02-1995

Đồng Tháp

8.00

9.50

8.75

Giỏi

234

Tô Hoàng Vĩ

19-12-1996

Cà Mau

6.00

8.00

7.00

Khá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Tổng số: 6 thí sinh                                                                             Cần Thơ, ngày           tháng            năm

                        Đậu: 6                                                                                                                    Chủ tịch

                         Rớt: 0

 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com
Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn