Kết quả thi tin học (Khóa thi ngày 01/10/2017)

                                          

                       Trường Đại học Cần Thơ                                      Kết quả thi lớp CNCBK12

                      Trung tâm Điện tử &Tin Học                  Hội đồng thi: TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày: 01/10/2017

 

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Đ. LT

Đ. TH

Đ. TB

Xếp loại

6

Nguyễn Thị Phương Anh

16-08-1997

Cần Thơ

6.00

7.50

6.75

Trung bình

33

Lê Văn Duy

22-09-1995

An Giang

4.50

6.00

5.25

Trung bình

82

Trần Thị Kim Hương

28-12-1996

Hậu Giang

7.00

7.00

7.00

Khá

100

Lý Phương Loan

01-01-1993

Sóc Trăng

6.50

6.50

6.50

Trung bình

132

Đỗ Thế Nhân

09-01-1997

Vĩnh Long

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

156

Lê Hoài Phong

23-10-1995

An Giang

7.00

8.00

7.50

Khá

165

Phùng Quyên Phương

23-02-1996

An Giang

5.00

7.00

6.00

Trung bình

167

Nguyễn Hoàng Phước

10-12-1996

Bạc Liêu

5.00

6.00

5.50

Trung bình

171

Lý Ngọc Quí

18-10-1996

Kiên Giang

7.00

7.50

7.25

Khá

175

Trần Chí Quyết

18-06-1996

Trà Vinh

7.50

8.00

7.75

Khá

232

Trần Tú Trang

23-05-1994

Sóc Trăng

7.50

10.00

8.75

Giỏi

257

Phan Nhật Tùng

08-02-1995

Đồng Tháp

7.50

10.00

8.75

Giỏi

264

Nguyễn Tường Vi

07-09-1994

Trà Vinh

6.50

2.50

4.50

Kh. đạt

 

                  Tổng số: 13 thí sinh                                                                             Cần Thơ, ngày           tháng            năm

                        Đậu: 11                                                                                                                    Chủ tịch

                         Rớt: 2

 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com
Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn