Kết quả thi tin học (Khóa thi ngày 10/09/2017)

Trường Đại học Cần Thơ                                       Kết quả thi lớp ACBK11

Trung tâm Điện tử & Tin Học                             Hội đồng thi: TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày: 10/09/2017

 

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Đ. LT

Đ. TH

Đ. TB

Xếp loại

8

Đặng Nguyễn Kim Anh

24-10-1996

Cần Thơ

7.00

7.00

7.00

Khá

10

Giang Quế Anh

20-04-1994

Cần Thơ

6.00

7.00

6.50

T.Bình

11

Huỳnh Phan Anh

20-01-2002

Cần Thơ

7.00

8.50

7.75

Khá

12

Huỳnh Tuấn Anh

01-01-1997

Vĩnh Long

8.50

9.50

9.00

Giỏi

31

Trương Lê Quang Bình

03-12-1996

Cần Thơ

9.00

9.00

9.00

Giỏi

58

Châu Tiến Đạt

15-09-1996

Long An

8.50

8.50

8.50

Giỏi

66

Trần Thị Mỹ Đức

22-02-1998

Sóc Trăng

5.50

4.00

4.75

Kh. đạt

67

Nguyễn Thị Hồng Gấm

29-03-1994

Trà Vinh

7.50

8.00

7.75

Khá

83

Hà Hữu Hậu

11-06-1995

Bạc Liêu

6.00

8.50

7.25

Khá

112

Lê Thị Diễm Hương

19-05-1996

Long An

7.50

9.50

8.50

Giỏi

114

Lư Thị Diễm Hương

26-05-1994

Cần Thơ

7.50

7.00

7.25

Khá

118

Nguyễn Thị Mộng Kha

10-03-1995

Trà Vinh

8.50

8.00

8.25

Giỏi

138

Lâm Thị Tuyết Lan

24-04-1998

Sóc Trăng

5.00

3.00

4.00

Kh. đạt

139

Nguyễn Thị Mỹ Lan

29-12-1996

Trà Vinh

0.00

0.00

0.00

Kh. đạt

146

Dương Thị Bạch Liên

01-01-1997

Trà Vinh

9.00

7.50

8.25

Giỏi

151

Nguyễn Hoài Linh

12-08-1996

Hòa Bình

9.00

10.00

9.50

Giỏi

153

Tạ Thùy Linh

01-01-1996

Cà Mau

6.50

9.00

7.75

Khá

158

Phan Thanh Loan

28-01-1996

Bến Tre

9.00

9.00

9.00

Giỏi

178

Võ Thị Huỳnh Mai

19-12-1997

Hậu Giang

8.50

9.50

9.00

Giỏi

197

Võ Thị Bích Ngân

01-01-1997

Trà Vinh

9.50

6.50

8.00

Khá

207

Văn Thị Yến Ngọc

18-09-1995

Sóc Trăng

6.50

6.00

6.25

T.Bình

213

Nguyễn Thái Thanh Nhã

06-09-1997

Hậu Giang

9.50

9.50

9.50

Giỏi

234

Lê Thị Yến Như

05-03-1994

Tiền Giang

8.50

9.50

9.00

Giỏi

237

Phan Quỳnh Như

07-01-1996

Cần Thơ

6.00

4.50

5.25

Kh. đạt

244

Từ Thị Tố Oanh

23-02-1996

Cà Mau

9.00

8.00

8.50

Giỏi

260

Nguyễn Thị Nhã Phương

09-12-1996

Cần Thơ

6.50

5.50

6.00

T.Bình

261

Nguyễn Trúc Phương

10-09-1997

Vĩnh Long

7.00

5.50

6.25

T.Bình

272

Lâm Thị Sô Ri

18-09-1998

Sóc Trăng

6.00

5.00

5.50

T.Bình

273

Huỳnh Thanh Sơn

29-09-1997

Trà Vinh

8.00

7.50

7.75

Khá

279

Huỳnh Hiếu Tâm

07-01-1998

Bến Tre

8.50

9.50

9.00

Giỏi

285

Nguyễn Thị Xuân Thạnh

19-01-1995

Bến Tre

9.00

8.50

8.75

Giỏi

293

Nguyễn Trường Thành

17-07-2003

Cần Thơ

7.00

4.00

5.50

Kh. đạt

297

Huỳnh Thị Phương Thảo

27-10-1996

Tiền Giang

4.50

2.50

3.50

Kh. đạt

298

Ngô Phương Thảo

02-03-1997

Vĩnh Long

8.00

6.00

7.00

Khá

306

Phùng Loan Thảo

01-12-1997

Cà Mau

8.00

6.50

7.25

Khá

313

Võ Chí Thiện

04-11-1996

Đồng Tháp

9.50

10.00

9.75

Giỏi

324

Lê Phan Thanh Thúy

09-08-1995

Bến Tre

9.00

7.50

8.25

Giỏi

329

Lâm Minh Thư

13-02-1996

Trà Vinh

8.00

8.00

8.00

Giỏi

341

Trần Thị Kiều Tiên

10-08-1996

An Giang

8.00

6.00

7.00

Khá

343

Võ Thị Cẩm Tiên

01-11-1995

Tiền Giang

8.00

8.00

8.00

Giỏi

350

Phạm Thanh Toàn

10-05-1996

Kiên Giang

8.50

7.50

8.00

Giỏi

351

Lê Đặng Thùy Trang

17-06-1998

Đồng Tháp

6.00

6.00

6.00

T.Bình

359

Nguyễn Thị Huyền Trân

07-09-1997

Sóc Trăng

7.00

6.50

6.75

T.Bình

361

Võ Thị Huyền Trân

02-04-1997

Sóc Trăng

8.00

9.00

8.50

Giỏi

365

Nguyễn Thị Mỹ Trinh

22-12-1996

Tiền Giang

8.00

9.50

8.75

Giỏi

372

Lưu Thị Phương Trúc

02-07-1996

Tiền Giang

9.00

9.50

9.25

Giỏi

388

Lê Thị Cẩm Tú

05-10-1996

Long An

7.00

6.50

6.75

T.Bình

392

Trịnh Hoàn Tùng

12-03-1996

An Giang

9.00

7.50

8.25

Giỏi

                        

                         Tổng số: 49 thí sinh                                                                                                       Cần Thơ, ngày tháng năm

                           Đậu: 43 Chủ tịch

                              Rớt: 6

 

 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com
Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn