QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG PHÒNG MÁY TÍNH

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng (TTTT&QTM) quản lý 03 phòng máy tính phục vụ thi trực tuyến của Trường (Phòng 1: 25 máy; Phòng 2: 26 máy; Phòng 3: 46 máy) đặt tại tầng 4, nhà học D1 (Nhà điều hành), quí Thầy/Cô có nhu cầu sử dụng các phòng máy tính vui lòng đăng ký sử dụng theo qui trình dưới đây:

 • Bước 1: Cán bộ có nhu cầu sử dụng các Phòng máy tính, vui lòng xem lịch phòng trống (bên dưới) hoặc liên hệ với cán bộ quản lý Phòng Máy tinh: A. Đặng Quốc Trung, Email: dqtrung@ctu.edu.vn ; Điện thoại: 0918.515240

 • Bước 2: Tải và điền thông tin vào phiếu đăng ký sử dụng phòng máy tính theo mẫu: (Tải Phiếu đăng ký sử dụng phòng máy tính tại đây)

 • Bước 3: Chuyển phiếu đăng ký sử dụng phòng máy tính tới Văn phòng TTTT-QTM tại lầu 3, Nhà điều hành (có thể Scan hoặc chụp hình gởi qua email   tttt-qtm@ctu.edu.vn  trước và chuyển phiếu đăng ký khi nhận phòng máy tính).

 • Bước 4: TTTT-QTM sẽ xem xét, đăng ký lịch và phản hồi cho quý Thầy/Cô qua email trong vòng 02 ngày làm việc.


  * Thứ tự ưu tiên các hoạt động được sử dụng các phòng máy tính của Trường.

     1. Thi trực tuyến.
     2. Học trực tuyến.
     3. Tập huấn chuyên môn của các Phòng/Ban.
     4. Phục vụ thực hành (ưu tiên các đơn vị không có phòng máy tính).

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Translate by Google

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Tòa Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn