Kết quả thi tin học (Khóa thi ngày 06/08/2017)

              Trường Đại học Cần Thơ                                                                                      Kết quả thi lớp ACBK10

               Trung tâm Điện tử &Tin Học                                                       Hội đồng thi: TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày: 06/08/2017

 

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Đ. LT

Đ. TH

Đ. TB

Xếp loại

3

Nguyễn Thị Thùy An

23-10-1996

Cần Thơ

7.00

5.50

6.25

T.Bình

4

Dương Phương Anh

10-05-1998

An Giang

9.00

9.00

9.00

Giỏi

11

Kha Thị Hồng Anh

15-02-1998

An Giang

7.50

7.50

7.50

Khá

12

Lê Thị Chăm Anh

00-00-1997

Cần Thơ

7.00

4.50

5.75

Kh. đạt

17

Ngô Minh Anh

07-03-1997

Kiên Giang

9.00

7.50

8.25

Giỏi

21

Tạ Thị Ngọc Anh

11-02-1998

Nghệ An

8.00

6.50

7.25

Khá

24

Huỳnh Thị Ngọc Ánh

01-01-1998

An Giang

8.50

9.00

8.75

Giỏi

26

Nguyễn Hoàng Ân

09-12-1994

Long An

7.00

7.00

7.00

Khá

27

Nguyễn Hữu Đại Ân

20-05-1998

Đồng Tháp

6.50

8.50

7.50

Khá

34

Huỳnh Văn Biên

08-02-1998

Hậu Giang

9.00

7.00

8.00

Giỏi

35

Nguyễn Thị Ngọc Bích

16-08-1997

Cần Thơ

8.00

8.50

8.25

Giỏi

39

Cù Thị Minh Châu

10-02-1997

Tiền Giang

6.00

8.00

7.00

Khá

44

Võ Quốc Công

27-03-1997

Cần Thơ

7.00

7.00

7.00

Khá

49

Nguyễn Thanh Cường

15-07-1995

Cà Mau

7.00

9.50

8.25

Giỏi

52

Lê Ngọc Diễm

25-11-1991

Vĩnh Long

8.50

8.50

8.50

Giỏi

53

Nguyễn Thị Kiều Diễm

12-01-1998

Cần Thơ

7.00

10.00

8.50

Giỏi

54

Đỗ Trọng Diệm

15-06-1998

Cần Thơ

6.50

6.00

6.25

T.Bình

55

Trương Phạm Ngọc Diệp

20-03-1997

Vĩnh Long

9.00

9.00

9.00

Giỏi

59

Trần Thị Dung

25-11-1995

Đồng Tháp

7.50

9.00

8.25

Giỏi

63

Nguyễn Ngô Lan Duy

09-04-1998

Cần Thơ

8.00

8.00

8.00

Giỏi

71

Võ Ngọc Dương

01-01-1998

Cà Mau

10.00

10.00

10.00

Giỏi

95

Phạm Thị Quỳnh Giao

31-05-1997

An Giang

7.00

5.50

6.25

T.Bình

98

Hồ Thị Ngọc Hà

23-10-1996

An Giang

8.00

8.00

8.00

Giỏi

100

Lý Nhật Hào

10-10-1997

Sóc Trăng

9.00

9.00

9.00

Giỏi

101

Phùng Nhật Hào

02-11-1998

Sóc Trăng

8.00

8.00

8.00

Giỏi

105

Cao Hữu Hạnh

14-03-1995

Tiền Giang

8.50

9.00

8.75

Giỏi

106

Võ Thị Mỹ Hạnh

04-10-1998

An Giang

7.00

5.50

6.25

T.Bình

109

Trần Thị Thanh Hằng

21-11-1993

Cần Thơ

8.50

8.50

8.50

Giỏi

117

Bùi Kim Hiếu

21-09-1995

Kiên Giang

7.00

8.00

7.50

Khá

118

Lê Trung Hiếu

19-09-1995

Cần Thơ

5.00

5.00

5.00

T.Bình

124

Nguyễn Minh Hoan

17-05-1995

Vĩnh Long

6.00

4.50

5.25

Kh. đạt

125

Nguyễn Ngọc Hoài

06-01-1996

Cần Thơ

8.00

9.00

8.50

Giỏi

129

Huỳnh Thị Ngọc Hồng

01-01-1998

An Giang

7.00

7.50

7.25

Khá

133

Hồ Trần Hoàng Huy

16-01-1998

Đồng Tháp

8.00

5.50

6.75

T.Bình

136

Dương Ngọc Huyền

02-05-1997

Vĩnh Long

8.00

6.50

7.25

Khá

139

Thị Nhật Huyền

30-08-1995

Kiên Giang

4.00

3.00

3.50

Kh. đạt

142

Nguyễn Như Huỳnh

02-03-1996

Cà Mau

8.50

6.50

7.50

Khá

148

Nguyễn Thị Kim Hương

16-05-1996

Kiên Giang

7.00

7.00

7.00

Khá

149

Nguyễn Thị Thùy Hương

15-06-1996

Cần Thơ

9.00

9.50

9.25

Giỏi

150

Trần Thị Thu Hương

01-09-1995

Sóc Trăng

5.00

4.00

4.50

Kh. đạt

151

Nguyễn Thị Hường

18-06-1991

An Giang

7.00

6.00

6.50

T.Bình

153

Trương Thị Tuyết Kha

17-12-1996

Kiên Giang

8.50

5.00

6.75

T.Bình

164

Nguyễn Trung Kiên

22-03-1997

Kiên Giang

4.50

4.00

4.25

Kh. đạt

167

Trần Mọng Kiệp

01-01-1996

Cà Mau

7.50

7.50

7.50

Khá

168

Trần Thị Phò La

14-04-1996

Kiên Giang

5.50

6.00

5.75

T.Bình

169

Phạm Thị Lai

01-01-1996

Cà Mau

8.00

5.50

6.75

T.Bình

173

Nguyễn Phước Lành

13-08-1997

Sóc Trăng

9.00

7.50

8.25

Giỏi

174

Ngô Tùng Lâm

25-06-1996

Cà Mau

7.00

5.00

6.00

T.Bình

176

Hứa Ngọc Lễ

05-11-1996

Cà Mau

8.00

6.50

7.25

Khá

177

Nguyễn Thị Mai Liên

10-06-1995

Cần Thơ

6.50

8.00

7.25

Khá

181

Lê Ngọc Linh

01-01-1998

An Giang

5.00

5.00

5.00

T.Bình

182

Lê Thị Khánh Linh

21-03-1995

Tiền Giang

8.00

7.50

7.75

Khá

187

Trần Huỳnh Thùy Linh

12-11-1995

Vĩnh Long

7.00

5.00

6.00

T.Bình

194

Nguyễn Phú Lộc

31-03-1997

Vĩnh Long

5.50

3.00

4.25

Kh. đạt

195

Phạm Tấn Lộc

27-05-1994

Cần Thơ

8.00

5.50

6.75

T.Bình

196

Lê Thành Lực

30-09-1997

Cần Thơ

7.50

7.00

7.25

Khá

212

Đinh Thị Trà My

09-12-1994

Cà Mau

7.50

5.00

6.25

T.Bình

217

Trần Ngọc Mỹ

05-10-1997

Kiên Giang

8.00

5.50

6.75

T.Bình

218

Võ Thị Thùy Mỵ

27-02-1997

Đồng Tháp

9.50

6.50

8.00

Khá

219

Dương Thị Bé Ngân

18-08-1996

Sóc Trăng

4.00

3.50

3.75

Kh. đạt

224

Nguyễn Thị Kim Ngân

02-07-1998

Cần Thơ

6.00

5.00

5.50

T.Bình

226

Trần Kim Ngân

10-12-1997

Vĩnh Long

8.50

4.00

6.25

Kh. đạt

227

Trần Thị Bích Ngân

11-04-1997

An Giang

9.00

5.50

7.25

T.Bình

235

Nguyễn Như Ngọc

17-03-1996

Cần Thơ

7.00

5.00

6.00

T.Bình

242

Nguyễn Trọng Nguyễn

26-06-1998

Hậu Giang

9.00

7.00

8.00

Giỏi

245

Nguyễn Minh Nhân

16-02-1997

Vĩnh Long

5.00

5.00

5.00

T.Bình

246

Võ Thành Nhân

28-03-1996

Vĩnh Long

7.00

7.00

7.00

Khá

247

Lý Xuân Nhẫn

18-12-1995

Sóc Trăng

7.00

7.50

7.25

Khá

248

Hồ Thị Yến Nhi

09-01-1997

Đồng Tháp

7.50

8.00

7.75

Khá

251

Lê Yến Nhi

00-00-1995

Hậu Giang

7.50

7.00

7.25

Khá

254

Nguyễn Thị Hoàng Nhi

02-11-1997

Bến Tre

8.00

6.00

7.00

Khá

257

Phùng Võ Yến Nhi

18-04-1997

Đồng Tháp

6.00

5.00

5.50

T.Bình

260

Trần Hồng Nhiên

01-01-1996

Bạc Liêu

7.00

5.00

6.00

T.Bình

262

Phan Ngọc Nho

05-11-1996

Kiên Giang

5.50

5.00

5.25

T.Bình

269

Đào Thị Huỳnh Như

20-07-1998

Đồng Tháp

5.50

6.00

5.75

T.Bình

275

Lương Hoa Ninh

01-10-1997

Sóc Trăng

8.00

9.50

8.75

Giỏi

276

Nguyễn Thị Kiều Nương

03-11-1997

Cần Thơ

9.00

8.50

8.75

Giỏi

277

Dương Trấn Phát

09-01-1997

Vính Long

6.00

6.00

6.00

T.Bình

281

Vũ Huy Phong

29-11-1996

Kiên Giang

8.50

8.50

8.50

Giỏi

284

Phạm Huỳnh Thiên Phú

25-12-1995

Sóc Trăng

8.00

10.00

9.00

Giỏi

288

Vũ Vĩnh Phúc

11-05-1998

An Giang

9.00

8.00

8.50

Giỏi

290

Lâm Mỹ Phương

25-12-1996

Cần Thơ

6.00

5.00

5.50

T.Bình

292

Lý Bích Phương

28-02-1996

Cần Thơ

8.00

7.50

7.75

Khá

298

Trần Thị Bích Phương

20-06-1998

Bạc Liêu

7.50

7.00

7.25

Khá

304

Đỗ Nhật Quy

10-10-1995

Cần Thơ

9.50

10.00

9.75

Giỏi

307

Đặng Như Quỳnh

17-07-1996

Cà Mau

8.50

7.00

7.75

Khá

308

Nguyễn Thị Cẩm Quỳnh

21-04-1997

Bến Tre

9.00

8.00

8.50

Giỏi

310

Quách Tấn Sang

19-06-1996

Đồng Tháp

9.00

9.00

9.00

Giỏi

314

Phan Thị Hồng Sương

20-08-1996

Hậu Giang

9.00

6.00

7.50

Khá

316

Nguyễn Thanh Tâm

14-04-1995

Cần Thơ

6.50

4.00

5.25

Kh. đạt

319

Nguyễn Châu Thanh

09-08-1998

Cần Thơ

8.00

6.50

7.25

Khá

324

Thi Hoài Thanh

16-10-1996

Long An

9.00

8.00

8.50

Giỏi

325

Trần Thị Thanh

15-03-1997

Long An

9.00

7.50

8.25

Giỏi

337

Nguyễn Việt Thắng

30-11-1995

Vĩnh Long

7.50

6.00

6.75

T.Bình

338

Nguyễn Thị Ngọc The

12-08-1997

Hậu Giang

6.50

8.50

7.50

Khá

339

Nguyễn Thị Hồng Thi

03-07-1998

Sóc Trăng

8.00

6.00

7.00

Khá

343

Huỳnh Hữu Thích

26-09-1997

Cần Thơ

9.50

9.00

9.25

Giỏi

346

Nguyễn Thị Kim Thoa

01-05-1997

Trà Vinh

8.50

9.00

8.75

Giỏi

355

Phạm Ngọc Thùy

12-05-1997

Cà Mau

5.00

3.50

4.25

Kh. đạt

357

Trần Thanh Thủy

05-06-1997

Đồng Tháp

8.50

7.50

8.00

Giỏi

360

Nguyễn Thị Anh Thư

23-01-1997

Cần Thơ

7.50

5.00

6.25

T.Bình

362

Trần Thị Minh Thư

03-07-1997

Đồng Tháp

8.50

5.00

6.75

T.Bình

364

Đinh Hoài Thương

12-07-1996

Sóc Trăng

9.00

6.50

7.75

Khá

367

Lại Hoàng Cẩm Tiên

14-06-1995

Bạc Liêu

9.00

8.00

8.50

Giỏi

369

Lê Thị Phúc Tiên

19-05-1997

Bến Tre

7.50

6.50

7.00

Khá

370

Nguyễn Mai Tiên

04-01-1995

Cần Thơ

5.00

5.00

5.00

T.Bình

371

Nguyễn Thị Cẩm Tiên

16-08-1998

An Giang

8.50

3.00

5.75

Kh. đạt

372

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

10-10-1996

Hậu Giang

8.00

5.00

6.50

T.Bình

377

Nguyễn Long Toàn

19-11-1998

Vĩnh Long

6.00

6.00

6.00

T.Bình

383

Ong Thị Minh Trang

09-11-1994

Cần Thơ

8.50

9.50

9.00

Giỏi

385

Trần Thị Ngọc Trang

27-01-1998

An Giang

8.00

5.50

6.75

T.Bình

386

Trương Thị Nguyên Trang

15-10-1997

Hâu Giang

8.00

6.00

7.00

Khá

387

Bùi Thị Trâm

24-06-1996

Kiên Giang

8.50

8.00

8.25

Giỏi

392

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

28-10-1994

Long An

7.50

5.00

6.25

T.Bình

397

Trần Thị Huyền Trân

  -  -1994

Hậu Giang

5.00

4.00

4.50

Kh. đạt

405

Lê Thị Mộng Trúc

09-06-1998

Cần Thơ

5.00

5.00

5.00

T.Bình

406

Nguyễn Xuân Trúc

23-11-1996

Cà Mau

4.00

3.00

3.50

Kh. đạt

409

Lê Nguyễn Châu Tuấn

20-09-1997

Cần Thơ

9.00

9.00

9.00

Giỏi

411

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

12-03-1998

Cần Thơ

7.50

4.00

5.75

Kh. đạt

415

Nguyễn Văn Tường

30-11-1995

An Giang

7.50

6.00

6.75

T.Bình

421

Hồ Thị Tuyết Vân

17-09-1995

Đồng Tháp

8.50

5.00

6.75

T.Bình

422

Huỳnh Thị Thanh Vân

06-10-1996

Cần Thơ

8.00

5.00

6.50

T.Bình

430

Mai Hoàng Vĩnh

16-09-1995

Cần Thơ

8.00

5.50

6.75

T.Bình

434

Phan Huỳnh Khánh Vy

09-08-1996

Cần Thơ

5.50

2.50

4.00

Kh. đạt

437

Hồ Hải Yến

30-10-1998

Bạc Liêu

6.00

8.50

7.25

Khá

438

Lâm Thị Kim Yến

13-08-1996

Hậu Giang

7.50

7.50

7.50

Khá

                            Tổng số: 126 thí sinh                                                                                                           Cần Thơ, ngày           tháng            năm

                             Đậu: 111                                                                                                                                                Chủ tịch

                             Rớt: 15

 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com
Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn