Thiết kế website

Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng cung cấp dịch vụ thiết kế Website với các tùy chọn:

A. Thiết kế trọn gói hoặc từng module theo yêu cầu.
C. Bảo trì và cập nhật website theo yêu cầu.

(Giá cả theo thỏa thuận)
Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com
Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn