Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Quy trình

Nhận tài khoản email và tài khoản máy tính cho sinh viên Khóa 39

 Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng (TTTT-QTM) đã tạo xong tài khoản máy tính và tài khoản hộp thư điện tử cho sinh viên khoá 39. Do đó kính đề nghị Bộ phận văn phòng các đơn vị đến nhận tài khoản tại TTTT-QTM và chuyển cho sinh viên (bắt đầu nhận từ thứ 5 ngày 12/09/2013). Quy trình phát phiếu tài khoản cho sinh viên thực hiện như các năm vừa qua, cụ thể như sau:

  • Bước 1: Văn phòng đơn vị đến TTTT-QTM nhận phiếu cấp tài khoản các loại cho sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý.
  • Bước 2: Văn phòng các đơn vị chuyển phiếu cho lớp trưởng các lớp.
  • Bước 3: Lớp trưởng các lớp phát phiếu cho sinh viên trong lớp và yêu cầu sinh viên ký tên vào danh sách ký nhận.
  • Bước 4: Lớp trưởng chuyển danh sách ký nhận và các phiếu không có người nhận về cho văn phòng đơn vị.
  • Bước 5: Văn phòng đơn vị chuyển các danh sách ký nhận và các phiếu không có người nhận về TTTT-QTM.
Lưu ý: Sinh viên không trực tiếp đến Trung tâm Thông tin & QTM nhận tài khoản.

In bài nàyGửi Email bài này

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com
Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TPCT
Điện thoại: 0292 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn