Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Kết quả thi tin học (Khóa thi ngày 30/10/2016 & 28/08/2016)

 Trường Đại học Cần Thơ                    Kết quả thi lớp CNCBK1
Trung tâm Điện tử && Tin                   Hội đồng thi : TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày : 30/10/2016

SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Đ. LT Đ. TH Đ. TB Xếp loại
2 Huỳnh Thị Hoàng Anh 07-12-1997 An Giang 6.00 5.50 5.75 Trung bình
6 Dương Trâm Ngọc Bích 06-10-1996 Tiền Giang 7.50 9.00 8.25 Giỏi
10 Nguyễn Trương Ngọc Duyên 07-12-1996 An Giang 4.50 6.00 5.25 Trung bình
11 Trần Kim Đại 09-07-1998 An Giang 6.50 7.50 7.00 Khá
13 Nguyễn Phương Vũ Hân 19-06-1995 Trà Vinh 8.00 6.00 7.00 Khá
16 Bùi Thị Kim Hồng 02-06-1998 Cần Thơ 6.50 7.50 7.00 Khá
17 Phạm Thị Bích Hồng 10-11-1993 Cần Thơ 6.00 5.00 5.50 Trung bình
32 Lê Thị Kim Ngoan 26-08-1998 An Giang 5.00 5.50 5.25 Trung bình
34 Thị Bích Ngọc 08-08-1994 Kiên Giang 7.00 6.50 6.75 Trung bình
38 Trần Thị Yến Nhi 21-08-1995 Tp Hồ Chí Minh 6.50 9.00 7.75 Khá
41 Nguyễn Thị Huỳnh Như 13-11-1998 Cần Thơ 8.00 9.50 8.75 Giỏi
51 Trần Huỳnh Nam Phương 29-12-1997 Cần Thơ 7.50 9.50 8.50 Giỏi
63 Nguyễn Toàn Thông 21-12-1995 Cần Thơ 7.00 8.50 7.75 Khá
72 Phạm Trương Thủy Tiên 03-04-1997 Cần Thơ 7.00 6.00 6.50 Trung bình
85 Lê Minh Triết 01-07-1996 Đồng Tháp 5.50 9.50 7.50 Trung bình
86 Trương Mỹ Trinh 17-12-1998 Cần Thơ 8.50 10.00 9.25 Giỏi
90 Trương Hoàng Tuấn 20-07-1996 Kiên Giang 7.00 8.00 7.50 Khá
91 Trần Thị Ngọc Tuyết 03-01-1997 Cần Thơ 8.00 8.50 8.25 Giỏi

Tổng số : 18 thí sinh                                                                           Cần Thơ, ngày           tháng            năm
Đậu: 18                                                                                                                     Chủ tịch
Rớt: 0        

Trường Đại học Cần Thơ                    Kết quả thi lớp AWK289
Trung tâm Điện tử && Tin                   Hội đồng thi : TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày : 28/08/2016

SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Đ. LT Đ. TH Đ. TB Xếp loại
2 Trần Ngọc Bích 01-09-1996 Cần Thơ 6.00 7.50 6.75 Trung bình
8 Huỳnh Bảo An Khang 25-10-1997 Sóc Trăng 6.50 6.50 6.50 Trung bình
13 Phạm Văn Mộng 20-04-1996 An Giang 6.00 5.00 5.50 Trung bình
20 Neàng Pâu 07-06-1995 An Giang 0.00 5.00 2.50 Kh. đạt
23 Danh Sa Rây 09-10-1992 Bạc Liêu 5.00 5.00 5.00 Trung bình
25 Phan Thanh Tặng 15-12-1997 Cà Mau 7.00 5.00 6.00 Trung bình
26 Huỳnh Phương Thảo 19-11-1994 Cần Thơ 8.00 9.50 8.75 Giỏi

Tổng số : 7 thí sinh                                                                             Cần Thơ, ngày           tháng            năm
Đậu: 6                                                                                                                       Chủ tịch
Rớt: 1

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Website thiết kế

Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, TPCT
Điện thoại: 0710 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn