Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Kết quả thi tin học (Khóa thi ngày 06/11/2016)

Kết quả thi lớp ACBK1
Hội đồng thi : TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày : 06/11/2016

SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Đ. LT Đ. TH Đ. TB Xếp loại
4 Huỳnh Thị Hoàng Anh 07-12-1997 An Giang 6.00 8.00 7.00 Khá
9 Dương Trâm Ngọc Bích 06-10-1996 Tiền Giang 7.00 10.00 8.50 Giỏi
11 Ngô Hùng Cường 10-05-1994 Kiên Giang 5.00 7.00 6.00 T.Bình
15 Nguyễn Trương Ngọc Duyên 07-12-1996 An Giang 5.00 6.00 5.50 T.Bình
17 Danh Dương 07-09-1995 Cần Thơ 6.00 5.00 5.50 T.Bình
18 Trần Kim Đại 09-07-1998 An Giang 5.50 5.00 5.25 T.Bình
19 Huỳnh Phúc Điền 22-12-1996 Vĩnh Long 8.00 7.50 7.75 Khá
20 Quãng Trọng Định 15-08-1996 Kiên Giang 8.00 7.50 7.75 Khá
22 Hà Thị Ngọc Hân 17-09-1997 Sóc Trăng 5.50 5.00 5.25 T.Bình
23 Lê Văn Hậu 20-11-1997 Bạc Liêu 7.00 6.50 6.75 T.Bình
24 Nguyễn Phước Hậu 15-10-1994 Hậu Giang 8.00 8.00 8.00 Giỏi
25 Giang Quí Hà 20-12-1997 Kiên Giang 7.00 6.00 6.50 T.Bình
27 Trần Thị Mỹ Hiền 27-05-1997 Trà Vinh 7.00 8.50 7.75 Khá
28 Triệu Cao Mỹ Hiền 21-11-1997 An Giang 7.00 6.00 6.50 T.Bình
29 Bùi Thị Kim Hồng 02-06-1998 Cần Thơ 6.00 7.00 6.50 T.Bình
33 Võ Quốc Khan 07-12-1997 An Giang 7.00 8.50 7.75 Khá
38 Bùi Thị Mỹ Linh 21-02-1995 An Giang 7.00 9.00 8.00 Giỏi
39 Cao Thị Mỹ Linh 06-10-1998 An Giang 6.50 6.50 6.50 T.Bình
43 Huỳnh Lâm Kim Loan 08-08-1997 Cần Thơ 6.00 9.00 7.50 Khá
49 Huỳnh Thị Tuyết Minh 28-03-1995 Sóc Trăng 8.00 9.50 8.75 Giỏi
53 Nguyễn Thị Kim Ngân 14-05-1995 Đồng Tháp 7.00 9.00 8.00 Giỏi
55 Lê Thị Kim Ngoan 28-08-1998 An Giang 5.00 4.50 4.75 Kh. đạt
57 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 22-07-1994 Cần Thơ 6.50 4.00 5.25 Kh. đạt
58 Thị Bích Ngọc 08-08-1994 Kiên Giang 6.00 5.50 5.75 T.Bình
60 Trần Thị Yến Nhi 24-05-1995 Bến Tre 7.00 9.50 8.25 Giỏi
64 Nguyễn Thị Huỳnh Như 13-11-1998 Cần Thơ 8.00 9.50 8.75 Giỏi
65 Nguyễn Thị Huỳnh Như 25-08-1996 Vĩnh Long 5.00 8.00 6.50 T.Bình
72 Cao Thị Kim Phụng 13-07-1996 Cần Thơ 8.00 9.00 8.50 Giỏi
76 Trần Huỳnh Nam Phương 29-12-1997 Cần Thơ 8.00 8.50 8.25 Giỏi
81 Danh Đà Ra 01-01-1994 Bạc Liêu 5.00 6.00 5.50 T.Bình
82 Danh Thị Sọc Rol 11-11-1995 Hậu Giang 5.00 5.00 5.00 T.Bình
98 Cao Trần Ngọc Trâm 13-02-1997 Cần Thơ 6.00 6.00 6.00 T.Bình
106 Trương Ngọc Đoan Trang 03-01-1997 Đồng Tháp 5.00 5.00 5.00 T.Bình
108 Lê Minh Triết 01-07-1996 Đồng Tháp 7.00 8.00 7.50 Khá
110 Trương Mỹ Trinh 17-12-1998 Cần Thơ 8.50 10.00 9.25 Giỏi
116 Trần Thị Ngọc Tuyết 03-01-1997 Cần Thơ 7.00 9.00 8.00 Giỏi
114 Trương Hoàng Tuấn 20-07-1996 Kiên Giang 9.00 9.00 9.00 Giỏi

Tổng số : 37 thí sinh                                                                                                       
Đậu: 35. Rớt: 2

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Website thiết kế

Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, TPCT
Điện thoại: 0710 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn