Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Tập huấn sử dụng phần mềm nguồn mở

 Thực hiện Đề án “Thúc đẩy ứng dụng phần mềm nguồn mở phục vụ công tác giảng dạy – học tập – nghiên cứu- quản lý tại Đại học Cần Thơ” đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, trong thời gian qua Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng (TTTT-QTM) được phân công chuẩn bị tài liệu tập huấn, đến nay cơ bản đã hoàn thành.

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
 

 
Số: ­­­­ 2001/ĐHCT-TTTT
V/v: Tập huấn sử dụng PMNM
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 
Cần Thơ, ngày 22  tháng 12 năm 2009
 

 

                 Kính gởi:       Lãnh đạo các đơn vị

 

 
     Thực hiện Đề án “Thúc đẩy ứng dụng phần mềm nguồn mở phục vụ công tác giảng dạy – học tập – nghiên cứu- quản lý tại Đại học Cần Thơ” đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, trong thời gian qua Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng (TTTT-QTM) được phân công chuẩn bị tài liệu tập huấn, đến nay cơ bản đã hoàn thành.

 
     Mục đích của Đề án hỗ trợ cán bộ và sinh viên trong Trường bước đầu làm quen với việc sử dụng phần mềm nguồn mở (PMNM) phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu và quản lý để từ đó tiến tới việc (1) đảm bảo việc sử dụng phần mềm trong Trường không vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ (2) tiết kiệm chi phí trong việc mua bản quyền phần mềm cho các máy tính trong Trường (3) tạo thế chủ động cho Trường trước áp lực về việc tuân thủ luật sở hữu trí tuệ.

 
    Với những mục đích trên, Trường xin trân trọng thông báo đến lãnh đạo các đơn vị về việc cử cán bộ tham dự các lớp tập huấn theo Đề án, cụ thể như sau:

 
1. Lớp Cài đặt, cấu hình và gỡ rối PMNM

 
    -  Đối tượng: Cán bộ phụ trách công nghệ thông tin các đơn vị

 
    -  Số lượng: Mỗi đơn vị cử 01 cán bộ phụ trách công nghệ thông tin

 
    -  Thời lượng: 04 buổi/lớp (02 ngày)

 
    -  Số lớp tổ chức: 03 lớp; Quy mô: 10 CB/lớp

 
    -  Thời gian:

 
       +  Lớp thứ 1: Ngày 11-12/01/2010

 
       +  Lớp thứ 2: Ngày 13-14/01/2010

 
       +  Lớp thứ 3: Ngày 15-16/01/2010

 
    -  Địa điểm tập huấn: TTTT-QTM

 
2. Lớp hướng dẫn chuyển đổi sang sử dụng PMNM

 
    -  Đối tượng: Tất cả cán bộ có nhu cầu (không giới hạn)

 
    -  Thời lượng: 01 buổi/lớp

 
    -  Số lớp dự kiến tổ chức: 06 lớp; Quy mô: 50 CB/lớp

 
    -  Thời gian:

 
       +  Lớp thứ 1: Sáng ngày 19/01/2010

 
       +  Lớp thứ 2: Chiều ngày 19/01/2010

 
       +  Lớp thứ 3: Sáng ngày 20/01/2010

 
       +  Lớp thứ 4: Chiều ngày 20/01/2010

 
       +  Lớp thứ 5: Sáng ngày 21/01/2010

 
       +  Lớp thứ 6: Chiều ngày 21/01/2010

 
(nếu số lượng đăng ký nhiều hơn sẽ được mở thêm lớp)

 
    -  Địa điểm tập huấn: Phòng máy tính công Số 4 - TTTT-QTM (Khu Ký túc xá) 

 
    Tài liệu sẽ được phát miễn phí khi cán bộ đến tham dự tập huấn và được đặt tại địa chỉ trang web:http://www.ctu.edu.vn/pmnm/

 
    Đây là hoạt động rất quan trọng nhằm hướng tới sử dụng PMNM trong phạm vi toàn trường. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị cử cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tham dự các lớp tập huấn 1 và khuyến khích nhiều cán bộ khác tham dự các lớp tập huấn 2.

 
    Để đảm bảo hoạt động của Đề án đúng tiến độ, đề nghị các đơn vị gởi danh sách cán bộ tham dự các lớp tập huấn (theo các mẫu đính kèmđến:

 
Ô. Trần Thanh Điện, Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

 
Điện thoại: 3 831530 - 8358;  DĐ: 0918 367 579

 
trước ngày 31 tháng 12 năm 2009, đồng thời gởi danh sách bằng file điện tử qua email cho Ô. Trần Thanh Điện (thanhdien@ctu.edu.vn) để tổng hợp và gởi email thông báo lịch tập huấn cụ thể đến cán bộ đăng ký tham dự.

 
    Xin cám ơn và trân trọng kính chào.

 
 
 KT. HIỆU TRƯỞNG
P. HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký) ĐỖ VĂN XÊ
                                              
                                                                                      

 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Website thiết kế

Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, TPCT
Điện thoại: 0710 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn