Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Quy trình đổi mật khẩu tài khoản Cán bộ

Qui trình đổi mật khẩu tài khoản Emai hoặc sử dụng máy tính (áp dụng cho trường hợp quên hoặc mất mật khẩu):

1. Quí Thầy Cô trực tiếp đến Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng.

2. Nhận và điền một số thông tin vào mẫu đổi mật khẩu

3. Sau 24 tiếng, trở lại Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng để nhận kết quả đổi.

Một số qui định về việc đổi mật khẩu tài khoản Email hoặc tài khoản Đăng nhập máy tính:

1. Khi tới đổi mật khẩu của tài khoản Email hoặc tài khoản Đăng nhập máy tính quí Thầy Cô phải mang theo thẻ cán bộ (bảng tên) của mình.

2. Quí Thầy Cô phải trực tiếp đến Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng để đổi mật khẩu và nhận kết quả đổi, Trung tâm sẽ không chấp nhận các hình thức gián tiếp (qua điện thoại, qua email, qua đồng nghiệp ...)

 

Quy trình xin cấp tài khoản Cán bộ

* Qui trình đăng ký cấp mới tài khoản Email hoặc tài khoản Đăng nhập máy tính áp dụng cho Cán Bộ Trường, Chuyên gia và Sinh viên nước ngoài:

1. Quí Thầy Cô trực tiếp đến Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng.

2. Nhận và điền một số thông tin vào mẫu đăng ký cung cấp tài khoản.

3. Sau 24 tiếng, trở lại Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng để nhận kết quả đăng ký.

* Một số qui định về việc đăng ký cấp mới tài khoản Email hoặc tài khoản Đăng nhập máy tính:

1. Khi tới đăng ký cấp mới tài khoản quí Thầy Cô phải mang theo thẻ cán bộ (bảng tên) của mình.

2. Trong trường hợp quí Thầy Cô là cán bộ mới (chưa có thẻ cán bộ) thì phải có giấy giới thiệu của đơn vị (cấp bộ môn trở lên).

3. Đối với Chuyên gia và Sinh viên nước ngoài khi đăng ký cấp mới tài khoản thì phải có giấy giới thiệu của đơn vị chủ quản (cấp bộ môn trở lên)

4. Quí Thầy Cô phải trực tiếp đến Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng để đăng ký và nhận kết quả đăng ký cấp mới tài khoản, Trung tâm sẽ không chấp nhận các hình thức gián tiếp (qua điện thoại, qua email, qua đồng nghiệp ...)

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Website thiết kế

Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, TPCT
Điện thoại: 0710 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn