Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Nhận tài khoản Email và ĐNMT cho Sinh viên Khóa 36

Trung tâm TT-QTM đã cấp xong tài khoản đăng nhập máy tính (ĐNMT) và tài khoản hộp thư điện tử (email) cho Sinh viên khóa 36, kính đề nghị quí lãnh đạo thông báo cho Bộ phận Văn phòng Đơn vị đến nhận và chuyển cho sinh các lớp (bắt đầu nhận vào ngày 24/09/2010)

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Website thiết kế

Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, TPCT
Điện thoại: 0710 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn