Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Nhận tài khoản Email và ĐNMT cho học viên cao học K17

Trung tâm TT-QTM đã cấp xong tài khoản đăng nhập máy tính (ĐNMT) và tài khoản hộp thư điện tử (email) cho học viên cao học - Khoá 17, kính đề nghị quí lãnh đạo thông báo cho Bộ phận Văn phòng Đơn vị đến nhận và chuyển cho học viên (bắt đầu nhận vào ngày 18/06/2010)

Trung tâm TT-QTM đã cấp xong tài khoản đăng nhập máy tính (ĐNMT) và tài khoản hộp thư điện tử (email) cho học viên cao học - Khoá 17, kính đề nghị quí lãnh đạo thông báo cho Bộ phận Văn phòng Đơn vị đến nhận và chuyển cho học viên (bắt đầu nhận vào ngày 18/06/2010)
 
* Danh sách các Đơn vị nhận tài khoản Email & ĐNMT cho học viên cao học _ Khóa 17:

- Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông

- Khoa Khoa học Tự nhiên

- Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh Doanh

- Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên 

- Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

- Khoa Thủy Sản

- Viện nghiên cứu phát triển Đồng bằng sông Cửu Long

- Viện nghiên cứu & phát triển Công nghệ Sinh học

 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Website thiết kế

Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, TPCT
Điện thoại: 0710 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn