Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Nhận tài khoản ĐNMT và Email cho SV liên thông và bằng 2 - khóa 36

Trung tâm TT-QTM đã tạo xong tài khoản đăng nhập máy tính (ĐNMT) và tài khoản hộp thư điện tử (email) cho sinh viên liên thông và bằng 2 - Khoá 36, kính đề nghị quí lãnh đạo các đơn vị thông báo cho Bộ phận Văn phòng đến Văn phòng Trung tâm TT&QTM nhận và chuyển cho sinh viên (bắt đầu nhận vào ngày 22/11/2010)

Trung tâm TT-QTM đã tạo xong tài khoản đăng nhập máy tính (ĐNMT) và tài khoản hộp thư điện tử (email) cho sinh viên liên thông và bằng 2 - Khoá 36, kính đề nghị quí lãnh đạo các đơn vị thông báo cho Bộ phận Văn phòng đến Văn phòng Trung tâm TT&QTM nhận và chuyển cho sinh viên (bắt đầu nhận vào ngày 22/11/2010)
 
* Danh sách các Đơn vị nhận tài khoản Email & ĐNMT cho sinh viên liên thông - Khóa 36:

- Khoa Công nghệ

- Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông 

- Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

- Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

- Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên 

- Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

- Khoa Sư phạm

- Khoa Thủy Sản

* Danh sách các Đơn vị nhận tài khoản Email & ĐNMT cho sinh viên bằng 2 - Khóa 36: 

- Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông 

- Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

- Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

- Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên 

- Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

- Khoa Sư phạm

- Khoa Thủy Sản

- Khoa Luật

- Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Sinh học
  

 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Website thiết kế

Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, TPCT
Điện thoại: 0710 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn