Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Nhận tài khoản ĐNMT và Email cho sinh viên khóa 37

Trung tâm TT-QTM đã tạo xong tài khoản đăng nhập máy tính (ĐNMT) và tài khoản hộp thư điện tử (email) cho sinh viên khóa 37, kính đề nghị quí lãnh đạo các đơn vị thông báo cho Bộ phận Văn phòng đến nhận và chuyển cho học viên (bắt đầu nhận vào ngày 23/09/2011) 
Lưu ý: Sinh viên không đến Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng nhận tài khoản

Trung tâm TT-QTM đã cấp xong tài khoản đăng nhập máy tính (ĐNMT) và tài khoản hộp thư điện tử (email) cho sinh viên Khóa 37, kính đề nghị quí lãnh đạo thông báo cho bộ phận văn phòng đơn vị đến nhận và chuyển cho sinh viên (bắt đầu nhận vào ngày 23/09/2011),qui trình phát cho sinh viên thực hiện như các năm trước, cụ thể:

Bước 1: Văn phòng đơn vị đến nhận phiếu cấp tài khoản ĐNMT và email cho sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý.

Bước 2: Văn phòng các đơn vị chuyển phiếu cho lớp Trưởng các lớp.

Bước 3: Lớp trưởng các lớp phát phiếu cho sinh viên trong lớp và yêu cầu sinh viên ký nhận vào bản ký nhận.

Bước 4: Lớp trưởng chuyển các bản ký nhận và các phiếu không có người nhận về cho văn phòng đơn vị.

Bước 5: Văn phòng đơn vị chuyển các bản ký nhận và các phiếu không có người nhận về Trung tâm TT-QTM.
  

 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Website thiết kế

Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, TPCT
Điện thoại: 0710 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn