Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Nhận tài khoản ĐNMT và Email cho học viên cao học Khóa 18

Trung tâm TT-QTM đã tạo xong tài khoản đăng nhập máy tính (ĐNMT) và tài khoản hộp thư điện tử (email) cho học viên cao học - Khóa 18, kính đề nghị quí lãnh đạo các đơn vị thông báo cho Bộ phận Văn phòng đến nhận và chuyển cho học viên (bắt đầu nhận vào ngày 10/08/2011) 
Lưu ý: Học viên không đến Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng nhận tài khoản

Trung tâm TT-QTM đã tạo xong tài khoản đăng nhập máy tính (ĐNMT) và tài khoản hộp thư điện tử (email) cho học viên cao học - Khóa 18, kính đề nghị quí lãnh đạo các đơn vị thông báo cho Bộ phận Văn phòng đến nhận và chuyển cho học viên (bắt đầu nhận vào ngày 10/08/2011) 

Lưu ý: Học viên không đến Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng nhận tài khoản 

* Danh sách các Đơn vị nhận tài khoản Email & ĐNMT cho học viên cao học _ Khóa 18:


- Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông 

- Khoa Khoa học Tự nhiên

- Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

- Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh 

- Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên 

- Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng

- Khoa Sư phạm 

- Khoa Thủy Sản

- Viện Nghiên cứu phát triển Đồng bằng sông Cửu Long

- Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ Sinh học

 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Website thiết kế

Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, TPCT
Điện thoại: 0710 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn