Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Nhận tài khoản cho sinh viên liên thông, bằng 2 khóa 37

Trung tâm TT-QTM đã cấp xong tài khoản đăng nhập máy tính (ĐNMT) và tài khoản hộp thư điện tử (email) cho sinh viên liên thông, sinh viên bằng 2 khóa 37, kính đề nghị quí lãnh đạo thông báo cho bộ phận văn phòng đơn vị đến nhận và chuyển cho sinh viên (bắt đầu nhận vào ngày 18/11/2011), qui trình phát cho sinh viên thực hiện như các năm trước, cụ thể:

Trung tâm TT-QTM đã cấp xong tài khoản đăng nhập máy tính (ĐNMT) và tài khoản hộp thư điện tử (email) cho sinh viên liên thông, sinh viên bằng 2 khóa 37, kính đề nghị quí lãnh đạo thông báo cho bộ phận văn phòng đơn vị đến nhận và chuyển cho sinh viên (bắt đầu nhận vào ngày 18/11/2011), qui trình phát cho sinh viên thực hiện như các năm trước, cụ thể:

Bước 1: Văn phòng đơn vị đến nhận phiếu cấp tài khoản ĐNMT và email cho sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý.

Bước 2: Văn phòng các đơn vị chuyển phiếu cho lớp Trưởng các lớp.

Bước 3: Lớp trưởng các lớp phát phiếu cho sinh viên trong lớp và yêu cầu sinh viên ký nhận vào bản ký nhận.

Bước 4: Lớp trưởng chuyển các bản ký nhận và các phiếu không có người nhận về cho văn phòng đơn vị.

Bước 5: Văn phòng đơn vị chuyển các bản ký nhận và các phiếu không có người nhận về Trung tâm TT-QTM.

Lưu ý: Sinh viên không trực tiếp lên Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng nhận tài khoản

Danh sách các đơn vị nhận tài khoản cho sinh viên liên thông:

- Khoa Công nghệ

- Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

- Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

- Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên

- Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng

- Khoa Sư phạm

- Khoa Thủy sản

Danh sách các đơn vị nhận tài khoản cho sinh viên bằng 2:

- Khoa Công nghệ

- Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

- Khoa Khoa học chính trị

- Khoa Khoa học xã hội & Nhân văn

- Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

- Khoa Luật

- Khoa Môi trường & tài nguyên thiên nhiên

- Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng

- Khoa Sư phạm

- Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ sinh học

 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Website thiết kế

Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, TPCT
Điện thoại: 0710 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn