Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Liên hệ

LÃNH ĐẠO


Giám đốc - Ông. Lưu Trùng Dương

E-mail: luutd@ctu.edu.vn

Điện thoại: (0710) 3830 306

Phó Giám đốc - Ông. Trần Thanh Điện

E-mail: thanhdien@ctu.edu.vn

Điện thoại: (0710) 3830 307

Phó Giám đốc - Ông. Trần Thanh Điền

E-mail: ttdien@ctu.edu.vn

Điện thoại: (0710) 3872 095

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG


Bà. Mai Thị Thủy

E-mail: mtthuy@ctu.edu.vn

Điện thoại: (0710) 3830 308 

Nhiệm vụ: Phụ trách văn phòng

BỘ PHẬN THÔNG TIN


Ông. Trần Thanh Điện

E-mail: thanhdien@ctu.edu.vn

Điện thoại: (0710) 3830 307

Nhiệm vụ: Quản lý hệ thống Website Trường, E-learning, Email CB.

Bà. Trần Nguyễn Khải Minh

E-mail: tnkminh@ctu.edu.vn

Điện thoại: (0710) 3872 094

Nhiệm vụ: Vận hành & cập nhật hệ thống Website Trường

Ông. Nguyễn Thái Dương 

E-mail: thaiduong@ctu.edu.vn

Điện thoại: (0710) 3872 094

Nhiệm vụ:  Email SV

Bà. Võ Ngọc Kiều Trinh

E-mail: vnktrinh@ctu.edu.vn

Điện thoại: (0710) 3872 094

Nhiệm vụ: Thu thập, biên tập và cập nhật thông tin Website Trường

BỘ PHẬN MẠNG MÁY TÍNH


Ông. Lưu Trùng Dương

E-mail: luutd@ctu.edu.vn

Điện thoại: (0710) 3830 306

Nhiệm vụ: Quản lý cấu hình hệ thống mạng

Ông. Cao Thanh Tuấn

E-mail: cttuan@ctu.edu.vn

Điện thoại: (0710) 3830 983

Nhiệm vụ: Hỗ trợ người sử dụng

Ông. Lê Thanh Sang

E-mail: ltsang@ctu.edu.vn

Điện thoại: (0710) 3830 983

Nhiệm vụ: Quản lý các dịch vụ mạng cơ sở, Tài khoản máy tính.

BỘ PHẬN QUẢN LÝ PHÒNG MÁY TÍNH CÔNG


Ông. Triệu Minh Thành

E-mail: minhthanh@ctu.edu.vn

Điện thoại: (0710) 3872 096

Nhiệm vụ: Quản lý các phòng máy tính công tại Trung tâm

Ông. Đặng Quốc Trung

E-mail: dqtrung@ctu.edu.vn

Điện thoại: (0710) 3872 097

Nhiệm vụ: Hỗ trợ phòng máy tính công tại các đơn vị

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Website thiết kế

Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, TPCT
Điện thoại: 0710 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn