Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Kết quả thi tin học (Khóa thi ngày 08/01/2017)

Trường Đại học Cần Thơ                     Kết quả thi lớp ACBK03
Trung tâm Điện tử && Tin                 Hội đồng thi : TT - ĐTTH Cần Thơ Khu 2 - Ngày : 08/01/2017

SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Đ. LT Đ. TH Đ. TB Xếp loại
6 Phan Ngọc Nhã Ái 02-11-1992 Cần Thơ 8.00 9.50 8.75 Giỏi
8 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 30-11-1995 Tp Hồ Chí Minh 9.50 6.00 7.75 Khá
21 Đặng Chí Công 14-01-1996 Cần Thơ 7.00 5.00 6.00 T.Bình
28 Phùng Lý Thùy Dương 09-11-1997 Vĩnh Long 7.50 9.50 8.50 Giỏi
40 Nguyễn Hồng Đặng Hạnh 21-05-1995 Kiên Giang 8.50 7.00 7.75 Khá
53 Phan Thế Huy 20-04-1998 Cần Thơ 5.00 5.00 5.00 T.Bình
66 Trương Vĩnh Kiên 22-02-1998 Kiên Giang 7.00 8.50 7.75 Khá
80 Nguyễn Hoàng Long 14-11-1995 Cần Thơ 7.50 8.00 7.75 Khá
82 Hồ Thị Ngọc Lợi   -  -1995 Đồng Tháp 6.00 7.50 6.75 T.Bình
99 Lâm Toàn Năng 13-11-1998 Cà Mau 6.50 8.50 7.50 Khá
109 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 08-03-1995 Hậu Giang 8.00 9.00 8.50 Giỏi
145 Nguyễn Hồng Phước 06-09-1998 Cần Thơ 8.50 9.00 8.75 Giỏi
178 Phan Đức Thịnh 26-06-1995 Cà Mau 6.50 6.50 6.50 T.Bình
190 Bùi Anh Thư 07-08-1995 Sóc Trăng 6.00 9.00 7.50 Khá
191 Đặng Nguyễn Anh Thư 17-08-1998 Đồng Tháp 7.00 8.00 7.50 Khá
201 Hà Thảo Trâm 11-04-1995 Vĩnh Long 7.00 9.00 8.00 Giỏi
221 Nguyễn Thị Cẩm Tú 26-08-1994 An Giang 6.50 6.50 6.50 T.Bình
224 Nguyễn Thanh Tuyền 13-11-1995 Đồng Tháp 8.00 7.50 7.75 Khá
225 Nguyễn Thành Tứ 18-05-1998 An Giang 8.00 10.00 9.00 Giỏi
243 Huỳnh Quốc Xuân 15-04-1996 An Giang 8.00 8.00 8.00 Giỏi
247 Trần Như Ý 16-09-1996 Kiên Giang 9.00 9.00 9.00 Giỏi

 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

Website thiết kế

Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ
Lầu 3, Nhà điều hành, khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, TPCT
Điện thoại: 0710 3830 308 - Email: tttt-qtm@ctu.edu.vn